แกนนำครูยันฟ้องดำเนินคดีบอร์ด กพฐ. รวบรวมข้อมูลจ่อยื่นศาลปกครองให้ยกเลิกมติ

แกนนำครูยันฟ้องดำเนินคดีบอร์ด กพฐ. รวบรวมข้อมูลจ่อยื่นศาลปกครองให้ยกเลิกมติ

จากกรณี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กพฐ. ได้ชี้แจงยืนยันว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กพฐ. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมี ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธาน กพฐ.เป็นประธาน ที่ประชุมยังไม่ได้มีมติเห็นชอบการใช้หลักสูตรแกนกลางฐานสมรรถนะ แทนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปรับปรุง พ.ศ.2560 เพราะยังต้องผ่านขั้นตอนเตรียมความพร้อมอีกหลายขั้นตอน รวมถึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรอีกหลายชุด ก่อนที่จะประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นทางการได้นั้น

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ถึงแม้ ดร.อัมพรจะชี้แจงยืนยันกับสื่อมวลชนว่า ที่ประชุม กพฐ.ยังไม่ได้มีมติให้ใช้หลักสูตรสมรรถนะในเร็วๆนี้ เพราะยังต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพร้อมอีกหลายขั้นตอน และกระบวนการต่างๆยังใช้ระยะเวลาอีกยาว แต่ตนก็ยังยืนยันเดินหน้าแจ้งความเอาผิดอาญามาตรา 157 กับคณะกรรมการ กพฐ. ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้วย ฐานส่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดำเนินการขัดกับกฎหมายหลายฉบับ ทั้งกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ที่ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประกาศมีผลบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดเรื่องห้วงเวลาและงบประมาณดำเนินการชัดเจนให้หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้อิงสมรรถนะผู้เรียน โดยยังคงใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ.2551 ปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตรอิงมาตรฐาน) ไม่ได้ให้ออกหลักสูตรใหม่

นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนจะยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้สั่งยกเลิกมติคณะกรรมการ กพฐ.ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และระดมเครือข่ายผู้มีส่วนได้เสียในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อไปแจ้งความอาญา 157 ฐานส่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดำเนินการขัดกับกฎหมายหลายฉบับ ที่ สน.ดุสิต (รับผิดชอบพื้นที่ทำการ สพฐ.) และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา ในเร็ววันนี้.

คุณกำลังดู: แกนนำครูยันฟ้องดำเนินคดีบอร์ด กพฐ. รวบรวมข้อมูลจ่อยื่นศาลปกครองให้ยกเลิกมติ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2374995

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด