กําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ บังคับใช้วันนี้ (23 ม.ค.)

สํานักนายกรัฐมนตรี ประกาศกําหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.255 ซึ่งมีการบังคับใช้วันนี้ (23 ม.ค.2558) ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามเราได้ที่ (Subscribe) : www.youtube.com/user/ThaiPBSNews
เฟซบุ๊ค (Follow us on Facebook): www.facebook.com/ThaiPBSNews
ทวิตเตอร์ (Follow us on Twitter): www.twitter.com/ThaiPBSNews