กิจกรรมวันเด็ก ออนไลน์ 2564 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กิจกรรมวันเด็ก ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 โดย ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: