ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 21 ตุลาคม "วันพยาบาลแห่งชาติ" | Springnews | 21 ต.ค.62

ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ...เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ที่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงอุทิศพระองค์ ต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท หรือผู้ที่ไม่กำลังทรัพย์ในการเข้ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ทรงอุทิศตนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง

และเมื่อปีพ.ศ. 2533 เป็นปีที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา สภาการพยาบาลร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เสนอเรื่องให้กระทรวงสาธารณสุขแสดงการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในวันพระราชสมภพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา

ติดตามสปริงนิวส์เพิ่มเติมได้ที่ :

Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsOnline
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnews
Youtube : https://www.youtube.com/user/springnewsonline
Google+ : https://plus.google.com/+springnews

ติดต่อโฆษณาได้ที่ 02-126-1111

#มาแรงวันนี้ #SpringNews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: