เปิดตัวแล้ว Iphone 11 and Iphone 11 Pro, ไอโฟน 11 และ โอโฟน 11 โปร

เปิดตัวแล้ว Iphone 11 and Iphone 11 Pro, ไอโฟน 11 และ โอโฟน 11 โปร
Credit; Apple ไทย