I WON U.S. GREEN CARD LOTTERY! ได้ Lottoใบเขียวอยู่อเมริกา 10 ปี I แชร์ประสบการณ์ I

I WON U.S. GREEN CARD LOTTERY PART 1
ได้ Lotto ใบเขียวอยู่อเมริกา 10 ปี I แชร์ประสบการณ์ I

สมัคร/เช็คสถานะ U.S. Green card Lottery:
https://dvprogram.state.gov

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากได้ล๊อตเตอรี่ใบเขียว :
https://ceac.state.gov