หมอชนะ แอป ฯ ป้องกัน COVID ที่คนไทยควรโหลด

- จุดเริ่มต้นของหมอชนะ การรวมกลุ่มเอกชนกับภาครัฐ เพื่อสู้ COVID-19
- แนวคิดการออกแบบหมอชนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด จำกัดกลุ่มที่เสี่ยง ที่ไม่ได้ยึดติดกับสถานที่เพียงอย่างเดียว
- ‘ป้องกัน’ ก่อน ‘ติดตาม’ ด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมอย่างหมอชนะ
- มั่นใจข้อมูลปลอดภัย บนเทคโนโลยีของหมอชนะ
- อาสาสมัคร กับการทำงานเพื่อคนไทย
- ย้อนรอยกรณีที่สมุทรสาคร , ระยอง หมอชนะสามารถเตือนได้อย่างรวดเร็ว


ร่วมกันดาวน์โหลด/อัพเดทได้แล้ววันนี้ที่
👉 https://morchana.app.link/download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1111หรือเว็บไซต์ 1111
👉 https://bit.ly/2VhxayZ

#โหลดหมอชนะ #covid19