เห็นชอบสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง “ลุงป้อม” ยันรัฐบาลหวังประชาชนอยู่ดีกินดี

เห็นชอบสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง “ลุงป้อม” ยันรัฐบาลหวังประชาชนอยู่ดีกินดี

“ประวิตร” คอนเฟอเรนซ์คุยชาวบ้าน ต.ป่าแดด เชียงราย บอกข่าวดี โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ผ่านความเห็นชอบแล้ว เผย มีอะไรให้ช่วยแจ้งมา ยัน รัฐบาลหวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

วันนี้ 4 ส.ค. 65 เมื่อเวลา 14.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดคุยและรับฟังประชาชน ถึงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเรียบ อภัยพนันธ์ ประธานกลุ่มชลประทานท้องถิ่น หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ผู้เฒ่าแห่งตำบลป่าแดด เป็นผู้แทนประชาชนกว่า 300 คน กล่าวถึงที่มาของความต้องการแหล่งน้ำ และความรู้สึกที่รอคอยอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง มานานถึง 30 ปี กล่าวขอบคุณ พล.อ.ประวิตร ที่สั่งการหน่วยงานร่วมกันผลักดัน ทำให้โครงการเกิดขึ้น

จากนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวขอบคุณชาวเชียงราย โดยเฉพาะผู้เฒ่าแห่งตำบลป่าแดดและชาวตําบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลผลักดันให้เกิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างในวันนี้ รวมถึงขอบคุณที่มารวมตัวกันพูดคุยและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น รัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม และเพื่อสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ที่ประชาชนรอคอยมานานถึง 30 ปี ได้มอบหมายให้คณะทำงานติดตาม ประสานงาน บูรณาการทุกหน่วยงาน ให้ร่วมมือกัน ขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อไปว่า วันนี้ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง ผ่านความเห็นชอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.), กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งภายในปี 2565 กรมชลประทานจะเร่งขออนุมัติเปิดโครงการ สำรวจพื้นที่เพื่อจ่ายค่าชดเชย และในปี 2566 จะเริ่มก่อสร้างได้ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี และในปี 2569 ประชาชนจะมีอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเชื่อมั่นว่าอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จะช่วยให้ชาวตําบลป่าแดด และพื้นที่ใกล้เคียง มีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน ให้กับคนลุ่มน้ําลาวตอนกลาง-ตอนล่าง และตำบลป่าแดด แน่นอน

“ผมขอยืนยันว่า หากพี่น้องประชาชนยังมีปัญหาอุปสรรคอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผมยินดีให้การช่วยเหลือและแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ รัฐบาลและตัวผมเอง มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข ดังนั้น หากทุกข์ร้อนอะไรขอให้บอกทีมงานของผมได้ทุกคนครับ”

คุณกำลังดู: เห็นชอบสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง “ลุงป้อม” ยันรัฐบาลหวังประชาชนอยู่ดีกินดี

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2464344

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด