แห่จ่ายภาษีที่ดินล้น สนง.เขต ก่อนถึงเส้นตาย 31 ส.ค. สวดยับ! ไม่ได้หนังสือแจ้ง-เสียเวลารอนาน

ในช่วงนี้สำนักงานเขตและอำเภอแต่บละจังหวัดจะคึกคักเป็นพิเศษ มีประชาชนจำนวนมาก มาติดต่อชำระภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องชำระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นี้ จะเป็นวันครบกำหนดการชำระการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งแรก

โดยที่ผ่านมาในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ดิน ได้แก่ สำนักงานเขต และ เทศบาล จัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 6) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.7 หรือ ภดส.8) ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน และแจ้งว่าหากเห็นด้วยกับการประเมินฯ ให้ชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แต่หากไม่เห็นด้วยกบการประเมินต้องใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ภดส. 6 ดังกล่าว

ทีมข่าวลงพื้นที่ เขตจตุจักร พบว่ามีประชาชนจำนวนมากมาเข้าคิวรอชำระภาษี โดยส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้รับจดหมายตามที่ทางเขต เคยระบุว่าจะจัดส่งให้ ทำให้ต้องมาต่อคิว เสียเวลาในการชำระ ซึ่งทางเขต มีการจัดแบ่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดบัตรคิวแยกเป็นตามแขวงแต่ละแขวง ซึ่งพบว่าในช่วสงสัปดาห์นี้ มีประชาชนมารอเข้าคิวตั้งแต่ 7 โมงเช้า และทางเขตก็ให้บริการเกินเวลาราชการ เพื่อบริการ ประชาชนจะหมดคิวในแต่ละวัน ต่อวันมีประชาชนมาติดต่อชำระภาษี กว่า 200 คน

สำหรับการชำระนั้น เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า เป็นการชำระตามมาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของครอบครอบที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างวันที่ 1 มกราคม ของปีใด ก็จะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง

กรณีมาตรา41 ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัย และเป็นผู้ครอบครองและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น ให้ได้รับยกเว้น โดยมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวนภาษี ไม่เกิน 50 ล้านบาท ถ้าอาศัยในบ้าน เป็นเจ้าของที่ดิน มีเพียงที่เดียว และฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่ต้องจ่ายได้รับยกเว้น ตามมาตรา 41 แต่ถ้ามีเจ้าบ้านและมีคอนโดที่ดิน เพิ่มมาเป็นหลังรอง ต้องเสีย คอนโดก็ถือเป็นที่อยู่อาศัยต้องเสียภาษี

ทางเขตจตุจักรยืนยันว่า จัดส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ภูมิลำเนาเจ้าของทรัพย์สิน แต่กรณีไม่ได้รับหนังสือ มันจะมีการปิดหมายเพราะเลยเวลาส่งแล้ว หากไม่ชำระภายในวันที่ 31 ส.ค. ก็จะตกเป็นลูกหนี้ ภาษีค้าง และจะมีเบี้ยปรับและเงินต้น โดยภาษีที่ไม่ชำระภายในกำหนดระยะเวลาให้ถือเป็นภาษีค้างชำระ แต่ปีนี้ติดสถานการณ์โควิด-19 แต่ในปีปกติ ก็จะเป็นการจ่ายภายใน 1 มิ.ย ของทุกปี

ดังนั้นการชำระภาษีนี้ หากสิ้นสุดกำหนดวันที่ 31 ส.ค. จะต้องมีการปรับโดยจำนวนภาษีเท่าเดิม แต่จะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีที่ยังไม่ชำระและยังไม่ได้รับหนังสือเตือน จะปรับร้อยละ10 และเบี้ยเพิ่มอีก 1 เปอร์เซ็นต์บวกเพิ่มไป

กรณีที่มีหนังสือแจ้งเตือนและมาชำระตามกำหนดเวลา 20 เปอร์+1 เปอร์เซ็นต์เงินเพิ่ม และถ้าเลยเวลาจากหนังสือเตือน 40 เปอร์เซ็นต์ และบวกเพิ่มขึ้นไป

ส่วนประชาชนที่ได้รับหนังสือไปแล้ว จะมีบาร์โค้ดชำระธนาคารไปได้เลย แต่ต้องตามกำหนดระยะเวลา เพราะถ้าเกินเวลาคิวอาร์โค้ชชำระจะชำระไม่ได้ แต่ถ้าใครไม่ได้รับหนังสือต้องไปติดต่อที่เขตหรือเทศบาล เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและให้ไปชำระได้เลย ซึ่งตลอดทั้งวัน ที่สำนักงานเขตก็มีประชาชนจำนวนมาก มารอเข้าคิว ตั้งแต่จุดรับเรื่อง จนถึงจุดชำระเงิน ทำให้ทั้งการจราจรติดขัดตั้งแต่ทางเข้าสำนักงานเขต

ขณะที่บรรยากาศที่สำนักงานเขตวัฒนา มีประชาชนจำนวนมากมารอชำระภาษี จนที่นั่งไม่พอ จากการสอบถามประชาชน ส่วนใหญ่มายื่นเรื่องเพราะไม่ได้รับหนังสือแสดงรายการคำนวณภาษีหรือใบแจ้งยอด บางส่วนมาชำระภาษีตามปกติ และบางส่วนมาคัดค้านหลังการประเมินไม่ถูกต้อง

ตัวแทนผู้มาชำระภาษี ระบุว่า ส่วนตัวตนไม่ได้รับทั้งหนังสือประเมินและหนังสือแจ้งยอด แต่เห็นเพื่อนบ้านบางคนได้รับ จึงหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และเข้ามาสอบถามด้วยตัวเอง รู้สึกว่ามีความยุ่งยาก หากได้รับหนังสือก็คงสแกนบาร์โค้ดจ่ายได้เลย ไม่ต้องเดินทางฝ่ารถติดมาถึงที่ ซ้ำต้องเสียเวลาไปทั้งวัน วันต่อไปก็ต้องไปเสียเวลาที่เขตอื่นอีก จึงอยากฝากถึงรัฐบาล อยากให้พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีที่ง่ายกว่านี้ เช่น การแสกนจ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือจะสะดวกกับประชาชนในยุคปัจจุบันมากกว่า

ด้าน นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา ระบุว่า ช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการวันละเกือบ 500 คน จนเจ้าหน้าที่ไม่ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน และให้บริการจนเกินเวลาราชการ คาดจะมีประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเขตได้ส่งหนังสือแจ้งการประเมินไปกว่า 17,000 ฉบับ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาคัดค้านหากการประเมินไม่ถูกต้อง เมื่อมีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไม่มีการคัดค้าน เขตก็ได้ส่งหนังสือแจ้งยอดให้ประชาชนในเดือนกรกฎาคม และชำระไม่เกิน 31 สิงหาคม มิเช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับ

แต่เนื่องจากข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้เขตนั้นเป็นข้อมูลเก่านับ 20 ปีก่อน บางรายอาจขายไปแล้ว เปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปแล้ว หรือแปลงสภาพไปแล้ว ทำให้บางรายไม่ได้รับหนังสือเพราะข้อมูลไม่อัพเดท บางรายไม่ได้เพราะหนังสือถูกตีกลับ อาจจะย้ายออกจากภูมิลำเนาหรือสาเหตุอื่น เจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อผู้เสียภาษีด้วยวิธีอื่น เช่น สอบถามจากเพื่อนบ้าน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/205098
-------------------------
#เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 27 สิงหาคม 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morning-news.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

100+ ความคิดเห็น:

Kamonwan Kespratum
Kamonwan Kespratum:
รีบไปจ่ายนะคะ..จะเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำคะ...
iDev
iDev:
ระบบไม่พร้อม คนไม่พร้อม โบ้ยให้ประชาชนรับผิดชอบ ผมนี่ยกนิ้วให้เลยครับ นิ้วกลางนะครับ
ป.ตรี ลูกชาวนา
ป.ตรี ลูกชาวนา:
บ้าไปแล้ว ก.คลังไม่รับผิดชอบเรื่องจดหมายล่าช้า โยนให้ประชาชนอย่างเดียว นี่มันบ้าชัดๆ
สุภาพ น้อยสิงหะ
สุภาพ น้อยสิงหะ:
มันใช้สมองอยากให้ประชาชนเสียค่าปรับ มันจะได้เงินมากๆความจริงไม่ต้อง เสียค่าปรับ เพราะว่าคลังทำงานช้าหัวหมอ เป็นภาระให้ประชาชนอีกแล้ว
sa sa
sa sa:
ซ้ำเติม ปชช. ทั้งระบบ... ทั้งเงิน...ตกงาน ...ขาดเงินไม่พอใช้ ...ขายที่ดินไม่ได้..ที่ดินรกร้างแต่ปลูกอะไรไม่ได้. ที่ลุ่มน้ำ ..ที่สระน้ำ.. เเก็บน้ำ...อัตราอย่างไร
Bom Sin-gam
Bom Sin-gam:
ทำงานชุ่ยชิพหาย
อยู่หมู่บ้านเดียวกันบางหลังได้บางหลังก้อไม่ได้
ส.เสือก คอมเม้น
ส.เสือก คอมเม้น:
สมควรเรียกร้องประท้วงดีไหมครับ กับระบบการทำงานที่ไม่ได้เรื่อง ผักภาระมาให้ประชาชน เพราะเขาจะเอาเงินเราอ่ะ แล้วทำไมเขาต้องให้เราไปดิ้นรนอะไรขนาดนั้น ด้านเกินไปหรือเปล่า
เลอะเทอะ เป็นเยอะนะเรา
เลอะเทอะ เป็นเยอะนะเรา:
คือ จะเอาค่าปรับจากประชาชนใช่ไหม ได้ทั้งภาษี ทั้งค่าปรับ ผลักภาระน่าดู. พนักงานทำงานไม่ได้กินข้าว เพราะระบบการบริหารจัดการมันห่วยแตก. ถอยหลังลงคลอง อยากได้เงินประชาชนเร็วๆ. แต่ไม่อำนวยความสะดวก ประชาชนแม่งโดนทั้งขึ้นทั้งร่อง
เผด็จการจงพินาศ ประชาชนจึงเจริญ
เผด็จการจงพินาศ ประชาชนจึงเจริญ:
5000฿ที่เยียวยา ชิมช้อใช้ที่มันให้ คืนค่าไฟค่าประปา ตอนนี้มันเอาคืนหมดแล้ว
Cord 79
Cord 79:
ตอนนี้ปัญหามันเกิดจากรัฐบกพร่อง แต่กำลังปัดภาระให้ประชาชน ถ้าคุณไม่พร้อมก็เลื่อนวันชำระหรืองดการปรับไปก่อน เรื่องนี้ไม่ยากเลย ถ้ารัฐทำไม่ได้ ลุงพลทำได้หรอ ?
ชัยพร ทนามศรี
ชัยพร ทนามศรี:
นี้ละเวลาเลื่อกตั้งใครชอบพรรคพลังประชารัฐกาพรรคพลังประชารัฐเป็นไงละเขาจัดให้คุณสมใจคุณแล้ว
จงจิตร เจียง
จงจิตร เจียง:
เจ้าหน้าที่น้อยทำไมไม่รับเด็กจบใหม่ปีหนึ่งจบมาไม่รู้กีแสนคนเข้าไปทำงาน อย่ามาอ้าง
Pib Phone
Pib Phone:
รัฐบาล​ เฮงซวย​ มั่วกัน​ ไปหมด​ 😡😡
Auntherna
Auntherna:
ทำงาน เหมือนประยุทธ์จริงๆ
บ่าวอาชัยโปรโมร์ชั่น ช่างอ้วน บ้านโคก
บ่าวอาชัยโปรโมร์ชั่น ช่างอ้วน บ้านโคก:
อาการเดียวกันเลย การไฟฟ้าไม่ออกบิลค่าไฟ พอคนใช้ไม่เห็นบิลค่านึกว่า รู้อีกทีโดนปลดหม้อไฟไปแล้ว เวรตะไลไหม
Thip Thara
Thip Thara:
สงสารประชาชนคนไทยจังเลย..ประเทศไทยอยู่ยากขึ้นทุกวันเป็นกำลังใจให้นะคะ
พีพี
พีพี:
แปลกมากค่ะ อยู่ต่างจังหวัด ศาลพระภูมิ ศาลปู่ย่า ก็เก็บค่ะ
pop love
pop love:
รัฐหาเงินไม่ทันผลักภาระให้ประชาชน...ถังแตกแล้ว
อํานาจ สาดสี
อํานาจ สาดสี:
ปล้นกันชัดๆ
Gistzi Eiei
Gistzi Eiei:
ใช่ๆได้เมื่อวานนี้เอง ระบบรัฐไทย เมื่อไหร่จะออกจากกะลาคะ
バンコク48
バンコク48:
มันเป็นแผนหรือป่าว แกล้งทำเป็นส่งจดหมายแจ้งช้า เพราจะได้ค่าปรับภาษีเพิ่ม
Boonycen Phoorahong
Boonycen Phoorahong:
จดหมายไม่มาก็เสียค่ปรับตอนเราไปเสียภาษีเดือนก.พก็บอกว่าให้กลับไปก่อนค่ะติดโควิค
Sutee Sasanakul
Sutee Sasanakul:
ร้องขอความเห็นใจ แล้วไอ้ที่จะปรับเขาล่ะ เห็นใจเขารึเปล่า ถ้าคุณประเมินไม่ทัน คุณจะผลักภาระให้ประชาชนได้ยังงัย
C H
C H:
ชอบอินเนอร์ผู้ประกาศข่าวมาก....พูดจากใจจริงๆเลย เพราะโดนมากับตัวเอง
JM Wang
JM Wang:
นี่หรือ ที่ลุงบอกไทยแลนด์4.0 🙄🙄🙄
TAO On the rock
TAO On the rock:
มันเป็นแผนของรัฐบาลหาเงินค่าเรือดำน้ำ
guitar garty
guitar garty:
ตอดเล็กตอดน้อยกับประชาชน ค่าไฟแพงไม่ลดไม่แก้ เก็บภาษีต่อ เดี๋ยวก็มีอีก สูบจนแห้ง
saovanee
saovanee:
เวรกรรมของประชาชนแม่งคงหวังแดกค่าปรับเพราะจะได้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลย
J Zabb
J Zabb:
ประเทศชาติเละไปหมด โยนกันไปมา แย่จริงๆ
Nat Boon-long
Nat Boon-long:
เงินจะกินยังไม่มี ให้ไปจ่ายภาษี ค่าบ้านกว่าจะผ่อนได้แต่ละเดือนหืดจับ เบื่อ😤
Lenovoเจิด Lenovo
Lenovoเจิด Lenovo:
ลดพนักงานเขตลงสัก 50 เปอร์เซ็นต์แล้วให้จ่ายทางออนไลน์แทนพิมพ์เลขที่โฉนดเข้าไปแล้วจ่ายได้เลย
ผู้หวังดี
ผู้หวังดี:
5 หน่วยงานต้องประสานกัน ซึ่งปัจจุปัน ยังไม่ประสานงานกันเลย
1.กรมที่ดิน ข้อมูลแต่ปีไหนไม่รู้ ไม่อัพเดทเลย ส่งที่อยู่มาให้ อปท ทั้งที่อยู่ไม่ปัจจุปัน ที่ดินเปลื่ยนมือไปไม่รู้กี่เจ้าบ้างละ นส3 ก เปลื่ยนเป็นโฉนดแล้วก็ไม่อัพเดท เข้าใจเพราะมีการ ซื้อ ขาย เปลื่ยน โอน ทุกวัน ทำได้แค่เก็บเอกสารไว้ รอโอกาสอัพเดท ข้อมูล ซึ่งแทบไม่มีเวลาอัพเดทแน่ๆ งานมาตลอด
2.กรมธนารักษ์ สำรวจ ราคาที่ดินตกหล่น ไม่มีราคาประเมิน ในเมื่อกรมที่ดินไม่อัพเดทข้อมูลหลายๆปี กรมธนารักษ์ได้ ข้อมูลมาจากกรมที่ดินแล้วประเมินราคาต่อ จะข้อมูลจะเก่าขนาดไหนไม่ต้องคิด
3.ไปรณีย์ ส่งถูก ส่งผิด ไม่เห็นคนอยู่ ก็ส่งไม่ได้ ก็นำจดหมายคืนมา ท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ผิดไป หรือไม่มีคนรับ หรือส่งไม่ถูกที่ หรือยังไงไม่มีใครตอบได้ ส่งไม่สำเร็จ ก็มากองคืนที่ อปท
4.ทะเบียนราษ อำเภอ เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูล ของคนไทยทุกคน ควรส่งข้อมูล ปัจจุปัน ให้กรมที่ดิน หรือ อปท คือกรมที่ดินส่งข้อมูล เจ้าของที่ในอำเภอนั้นให้ ทะเบียนราษอำเภอ และทะเบียนราษนำข้อมูล ปัจจุปันที่สุดส่งไปให้ อปท ทราบ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นเจ้าของที่ดินแปลงใดๆบ้าง ให้ อปท ทราบ
5.ท้องถิ่น เห็นใจ กับการทำงาน เพราะข้อมูลจากที่ดินที่ส่งมาให้ก็ไม่เป็น ปัจจุปัน ที่อยู่ ก็แต่สมัยไหนรู้ ซื้อ ขาย เปลื่ยน โอน ไม่รู้กี่รุ่น
-ส่งไปประชาชนก็มาด่า ว่าขายที่ดินไปนานแล้ว แล้วจะทราบได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของปัจจุบัน กรมที่ดินไม่อัพ
-ส่งไปประชาชนก็มาด่า ว่าชือ่นี้ตายไปหลายปีแล้ว บ้านหลังนั้นทุบไปแล้ว
-ประชาชนไม่ได้รับจดหมายก็ด่าว่า ทำไมไม่ส่งไปทราบ ส่งไปแล้วแต่ที่อยู่มันเก่ามาก ไม่มีคนอยู่หรือ ไม่มีบ้านเลขที่นี้แล้ว
-ประชาชนมาด่าว่าทำไม ประเมินสิ่งปลูกสร้างราคาเเพงจัง ท้องถิ่นไม่ได้คิดราคา สำนักคลังคิด แต่บังคับท้องถิ่นใช้คิดเงินกับประชาชน
-สิ่งปลูกสร้างมีหลายชนิด ประเมินลำบากมาก ไหนจะหักค่าเสื่อมราคา บ้านไม่รู้เขาสร้างปีไหน ขนาดเท่าไร กี่ ตารางเมตร เจ้าของบ้านแท้ๆยังไม่ทราบเลย แต่พนักงานสำรวจต้องรู้
-เกษตรกรรม ต้องวัด ต้อง นับ ว่าปลูกกี่ต้น ต่อไร่ ถึงตีเป็นเกษตรกรรม ถ้าไม่ถึงจำนวนที่กำหนดตีเป็น รกร้างว่างเปล่า
-ที่รกร้างว่างเปล่า ราคาเสียภาษีสูง ซึ่งหลายๆที่ในประเทศไทย มันมีที่ดินจำนวนมากที่ ไม่สามารถปลูกอะไรติด ปลูกรดน้ำแทบเป็นแทบตาย สุดท้ายที่ปลูกก็ตาย ไปคิดภาษีประชาชน แพง และสูงคิดขึ้นทุกๆปีอีก
-ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีความพร้อมและส่งข้อมูลต่างๆในการเก็บภาษี ให้ท้องถิ่นเลย แต่บังคับทุกท้องถิ่น ต้องจัดให้เก็บได้ และปรับ ประชาชน ถ้าจ่ายช้า ค่าปรับแพงมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้าย ร้ายแรงที่สุด ถ้าไม่มาจ่ายให้ทวงไป 3ครั้ง และไม่มาจ่ายอีกให้ ส่งรายชื่อไปที่ดิน อายัดโฉนดที่ดินเขาไม่ให้ทำอะไรได้ แต่ที่อยู่ที่ส่งให้มาท้องถิ่นมาใช้ และส่งหนังสือไปแจ้งเขามันไม่ถูกต้อง หรือไปรณีย์ส่งไม่ถูกหรือส่งมั่วหรือเสียบไว้บ้านใครก็ได้ มันไม่ถึงมือผู้เสียภาษีตัวจริง เขาก็รู้ตัวอีกทีก็ตอนโอนที่ดิน โอนไม่ได้แถมต้องไปเสียภาษีย้อนหลังอีก ซึ่งแพงมากๆ ดีไม่ดีอาจ ขายที่ดินจ่ายภาษี
-สงสารประชาชนมากๆ
ธิติพร สุวรัตน์
ธิติพร สุวรัตน์:
วิธีหาเงินซื้อดำน้ำของรัฐง่ายเนอะ
Panit Geisenhof
Panit Geisenhof:
ขอบคุนนักข่าวช่อง3ที่ ออกข่าวคะไม่งันคนอยู่เมืองนอกไม่รู้เรื่องเลย
Nop Bst
Nop Bst:
ผลงานชิ้นเอก ของลุงเขาตั้วแต่มาเพิ่มมันทุกอย่างที่ประชาชนต้องจ่าย ลดส่วนที่ต้องได้ เยี่ยมจริงๆ พ่อลูกเสือ
Sor Jet
Sor Jet:
ชอบไบรท์มาก ตรง สุด 5555
Wipa Srithong
Wipa Srithong:
ใช่ค่ะ เสียงตามสายออกว่าให้รอเอกสารก่อน แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้
suthep ngamna
suthep ngamna:
ทำงานเช้าชามเย็นชามเป็นช่องโหว่ให้รัฐบาลถูกโจมตีน่าสมเพช
tiki taka
tiki taka:
สวัดดิการไม่เพิ่ม แต่ภาษีเพื่มเรื่อยๆ งงรัฐบริหารประเทศ
Kongrit Yanit
Kongrit Yanit:
มันจงใจที่จะเอาค่าปรับใช่มั้ยนี่ล่ะกลโกงของหน่วยงานรัฐระวังไว้
จุฑามาส เสมาทอง
จุฑามาส เสมาทอง:
ทำไมเราไม่ได้จดหมายอะไรเลย
แมว ป่า
แมว ป่า:
เอาเปรียบกับประชาชน
ทุกรูปแบบ 🦴🦴🦴
Phanuphong Sansamatr
Phanuphong Sansamatr:
เอาแต่ความเดือดร้อนมาให้ประชาชน
ยุ่งกับงานก็ไม่ค่อยมีเวลายุแล้ว
กรศิริ ฉิมเฉิด
กรศิริ ฉิมเฉิด:
คนน้อยทำไมไม่ส่งแจ้งล่วงหน้าเป็นเดือนละจ้ะ..เพราะไมแจ้งล่วงหน้าผลักภาระให้ประชาชนชัดๆๆ
แม่บ้าน ใจกล้า
แม่บ้าน ใจกล้า:
ไม่ได้เหมือนกัน ไปหน้างานไปจ่ายเลย แล้วปริ้นออกมาผิดเลยจร้า ได้ที่ดินใครก็ไม่รู้ที่ติดกับเรามาอยู่ในตัวที่เราต้องจ่าย เลยวุ่นวายเลยที่นี้
Abhiprush Suwanna
Abhiprush Suwanna:
แม่งหาทางแดกเงินคน... ใช้วิธีการไม่ส่งใบแจ้งเพื่อให้คนไปเสียค่าปรับ
kalala jaa
kalala jaa:
อย่ามาพูด กูจำได้นะเขตที่ดินหนะ พ่อไปทำการซื้อขายแทนปู่มึงพูดว่าให้เท่าไหร่ ถ้าไม่ให้รอนานนะ
Panit Geisenhof
Panit Geisenhof:
นั้นละคะคือปัญหาจะทำยังงัย ทางนี้อยู่เมืองนอกติดโควิท กลับไทยไม่ได้แย่เกินคะ
MT suki
MT suki:
ฟ้องใครได้บ้าง ต้องมาเสียเงินโดยใช่ที่
Punyaphon Okawa
Punyaphon Okawa:
ยังงี้เรียกว่าขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนในช่วงโควิด ไหนบอกจะคืนความสุขให้ประชาชน
ชัย โย
ชัย โย:
อยากได้เงินไปใช้ แต่ไม่มีเงินในการวางระบบ
ฐานิดา สงวนเหม
ฐานิดา สงวนเหม:
ยังไม่ได้จดหมายเลยค่ะ?????
bank sky
bank sky:
ต่อไป ภาษีจะถูกรีด มากขึ้นเลื่อยๆ เพราะ รัฐบาลสร้างหนี้ไวมากมาย ต้องเอาเงินไปจ่ายเขา
Don Mobile
Don Mobile:
ใครว่ารัฐหาเงินไม่เป็น555
ไวท์ คุงๆ
ไวท์ คุงๆ:
หิวเงินกันจริงๆ
เมื่อควายฉลาด ไทยจะเจริญ
เมื่อควายฉลาด ไทยจะเจริญ:
กลับคำซะงง เรื่องคุ้มครองเงินฝากธนาคารอีกเรื่อง.
Pluem mobile
Pluem mobile:
รีดภาษีเก่งชิบหายรัฐบาลเรือดำน้ำ
psv bankok
psv bankok:
ถ้ารายได้ของรัฐบาลคือภาษีของประชาชนทั่วประเทศไม่จ่ายดูสิมันจะอยู่ได้รึป่าว
เอริน เมืองจันทร์
เอริน เมืองจันทร์:
คนดี ที่ ชอบรีดภาษีประชาชน
ต่อไปคงรีดภาษี อากาศ ที่ใช้หายใจ
มันถึงเก็บได้ทุกคน คนดีที่โลกรอ..
Nico RobiN
Nico RobiN:
รัฐห่วยแตก....ไม่ใช่ความผิดของประชาชนเลยนะ
you Ok
you Ok:
ชิบหายแล้วทุกวันนี้มันแย่ขึ้นทุกวันสมควรแล้วนิ่งเฉยยอมไห้เขาเอาเปรียบไม่ต้องโวยก้มหน้าไป😁
Atthasit Phota
Atthasit Phota:
การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชน
แต่ทำไมเสียภาษีแต่ละครั้งใช้เวลาเป็นวัน
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์
ระบบชำระเงินออนไลน์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้รวดเร็วกลับขาดแคลน
Mart 8954'
Mart 8954':
13:50​ เกือบหลุดคำว่ามึงระน่ะ
gbkk hafan
gbkk hafan:
อยากด่ามาก ไม่ต้องทำมาหากินกันเลย จ่ายอะอยากจ่าย แต่ขอความสะดวก
P P
P P:
เก็บภาษีประชาชนนี้รีบจังแต่พอถามว่าเอาภาษีมาช่วยอะไรประชาชนบ้างตอบช้ามากแต่พอจะเอาไปซื้อเรือดำน้ำนี้เขาที่ประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนเพิ่งซาจากโควิดมาเจอพิษเศรษฐกิจแถมบ้างที่เจอภัยน้ำม่วมอีกถามดิแบบนี้ไม่ซำ้เติมประชาชนแล้วเรียกว่าอะไร
TaGeab Kooh
TaGeab Kooh:
8:10 เห็นใจอะไร แผนเพิ่งออกสัปดาห์ที่แล้วเหรอ ไม่คิดอ่านกันล่วงหน้า ที่ผ่านมาทำงานกันบ้างรึเปล่า
Nattapon Tapaonoi
Nattapon Tapaonoi:
เสียภาษีในประเทศกะลาแลนด์หลายอย่างเยอะแยะมากมาย แต่ประเทศยังไม่พัฒนาไปถึงไหน คุณภาพชีวิตคนไทยังแย่อยู่
TWENTY FOUR 24
TWENTY FOUR 24:
เงินจะกินจะใช้แต่ละเดือน ลำบากมากๆ และ ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ... ค่าภาษี อีก.. คนถึงฆ่าตัวตายเยอะ
Amphai Andersson
Amphai Andersson:
กรมที่ดินบอกว่าให้ไปจ่ายที่อปตพอไปที่อปตก็บอกว่าให้ลงทะเบียนก่อนไหนละอปตบอกว่าจะส่งจดหมายมาแล้วไหนละจดหมายไม่เห็นมารอมากี่เดือนแล้ว
ผม สบายดี
ผม สบายดี:
หน่วยงานขยะๆ
Lek MobileNnk
Lek MobileNnk:
ยุค4G แต่ยังอยู่ระบบยังอนาล็อก
เอกชนเขาไปถึงใหนแล้ว
ไม่แปลกใจหรอก ว่าแต่ละปีทำไมมันขาดทุน
ToD New Sky
ToD New Sky:
ถังแตกแล้วคับ ไม่มีใครให้กู้ก็แล้ว หาเงินไม่เป็น ก้อต้องขูดรีด กับ ขอทาน
Samaimard Petsuntud
Samaimard Petsuntud:
ไม่ได้รับอะไรเล็ยยยยยจริงๆ ความผิดประชาชนซะงั้น
รวย รวย
รวย รวย:
เป็น ไง ละ รัฐบาล. เอา คีน แล้ว อย่า บ่น กัน.
SN8
SN8:
น้องไบร์ท ของขึ้นแล้วนะ รัฐผลักภาระให้ประชาชน
Sig Na
Sig Na:
เจอแบบนี้เลยไม่ได้รับจม.โทรไปที่เทศบาลปากเกร็ดบอกว่าไม่ปรับให้รอจม.เราก็บอกว่าจะหมดเขตแล้วเขาบอกไม่ปรับมาดูข่าวกระทรวงการคลังบอกถูกปรับอ้าวเฮ้ยงงในงง
Badboys Badboys
Badboys Badboys:
เอาไปจ่ายค่าเรือดำน้ำ กับส่งส่วยให้เยอรมันและวงค์ตระกูล
Sa Ya
Sa Ya:
เอาให้เต็มที่เลยแล้วแต่จะสบายใจเอามันให้ล่มจมไปเลยนะ
Rungtiwa Jantanopsiri
Rungtiwa Jantanopsiri:
น่าสงสารคนไทยเราเสียภาษีเต็มๆไม่ว่าจะลำบากมีปัญหาอะไรรัฐไม่ใส่ใจจะต้องรีดเงินจากประชาชนให้ได้
Buaphan Bunprom
Buaphan Bunprom:
แล้วพวกคุณทำไมไม่รับเด็กฝึกงาน
ต้น เชียงใหม่
ต้น เชียงใหม่:
ถึงเวลาที่เขาเอาคื่น ประชาชนแทบจะไม่มีกิน แต่พวกท่านอยู่สุขสบาย
Amphai Andersson
Amphai Andersson:
รัฐบาลชุดนี้รี่ไถภาษีประชาชนทุกอย่างหาแดกห่าแม้กะทั้งผ้าอานามัยน่าเลือกทั้งรัฐบาล
K Tima
K Tima:
ทำงาน​กันสบายทั้งปีแล้ว จะยุ่งแค่ช่วงนี้​คงไม่เป็นไรมั้งคะท่าน ชดเชยกันไป
250 Twin
250 Twin:
เรือดำน้ำรออยู่😂😂😂
onanong jeam
onanong jeam:
อยากได้เงินเรายังต้องทำให้ลำบากลำบนอีก ผลักภาระให้ประชาชนจริงอย่างน้องไบร์ทพูดทุกอย่าง
Amphai Andersson
Amphai Andersson:
แล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดละดิฉันเองก็อยู่คนระจังหัวดจะไปยังไงละ
Love InFinity
Love InFinity:
เสียเงินซื้อที่ดินแล้วต้องมาเสียภาษีที่ดินอีก 😃😃😃 ปล้นกันชัดๆ
หนึ่งดาบ ซากุระ
หนึ่งดาบ ซากุระ:
ส่งจดหมายไว เดียวอดได้ค่าปรับ ไม่ได้ค่าปรับรายได้หายไป40-50%เลยนะ555
Weeraya Lookhanamanjao
Weeraya Lookhanamanjao:
ยังไม่ได้จดหมายเลยยยยยย🔥🔥🔥🔥🔥
Eakkk_ Thanawat
Eakkk_ Thanawat:
รอค่าปรับอยู่สินะ
TAHANLAOBOY
TAHANLAOBOY:
บ้าจริงๆรัฐบาล​ชุดนี้หาแต่ปรับๆแทนที่จะยืดเวลาออกไป3เดือนมันรีบเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำ สงสารพนักงานราชการ​ทำงานหนักไม่มีเวลาจะกินข้าว
Sutee Sasanakul
Sutee Sasanakul:
ผมคิดว่าน่าที่ประชาชนจะต้องฟ้องร้องต่อศาลหรืออย่างที่สุดคือนายกรัฐมนตรีครับ
Lilimon Baritone
Lilimon Baritone:
เอาตรงๆมะที่บ้านยังไม่ได้จดหมายเลยสักฉบับจะต้องไปจ่ายมะ
Kara
Kara:
ชำระที่ธ.กรุงไทยรอนานมากกก
Notmodify .-
Notmodify .-:
พอเค้าไปจ่าย มันก็บอกรอก่อน รอประเมินใหม่ก่อน แล้วก็มาเร่งให้จ่าย ไฟลนก้น🙄
แต่เทศบาลแถวนบ้าน เลื่อนเป็น 30กย.ละ รับไม่ไหว คนเยอะจัด😁
วันชัย ถนอมวงศ์
วันชัย ถนอมวงศ์:
อยากได้ภาษีก็ยืดเวลาให้อีกหน่อยได้ไหมครับท่าน
โอ๋รักแม่นะ
โอ๋รักแม่นะ:
เป็นการลักไก่ หาเงินของรัฐบาลครับ.คิดดูค่าปรับกี่ล้านครัวเรือนและแต่ละคนมีที่ดินกี่ที่และกี่ไร่?
Jack Kung
Jack Kung:
พนง. เล่น tiktok fb อยู่ครับ
บางคนก็กินมะม่วง ชาไข่มุก
เลยไม่ว่างทำเอกสารส่ง
ลองไปดูครับ 🤣🤣🤣
ถามอะไรก็ให้รอ นานโคตรๆ
chanapha kasikun
chanapha kasikun:
พี่ไบร์ทขึ้น🙄แล้วนะ 🤣🤣🤣😚
ก เอย ก ไก่ ฮ นก ฮูก ตาโต
ก เอย ก ไก่ ฮ นก ฮูก ตาโต:
พวกลุงตู่จ่ายยัง ประชาชนไม่มีตังจ่าย ได้แต่มองตาปริบๆพวกลุงตู่ซื้อเรือดำน้ำ แต่ประชาชนไม่มีเงินเสียภาษีละ