GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

GISTDA เผยจุดความร้อนทั้งประเทศลดลงเหลือ 134 จุด ขณะที่เช้านี้คุณภาพอากาศดีขึ้น ภาพรวมทั่วประเทศมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก "PM 2.5" มีอากาศดีถึงดีมาก

GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

เมื่อวันที่ 21เม.ย.65 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือGISTDAเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี(Suomi NPP)ของระบบเวียร์(VIIRS)วานนี้( 20เม.ย.65)พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 134 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 55 จุด พื้นที่เขตสปก. 30 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 21 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 18 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 5 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ

  1. สกลนคร 12 จุด
  2. ตาก 9 จุด
  3. นครพนม 9 จุด

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่มีปริมาณลดลง เนื่องจากเกิดฝนตกจากพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังคงพบกระจายตัวเบาบางในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าเกิดจากการเผาในกิจกรรมการเกษตร ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 20 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 14,872 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,099 จุด และภาคกลาง 9,241 จุด ตามลำดับ

GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น

ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. ภาพรวมทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศ แต่ในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) อยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) นำโดยเขต บางกะปิ บึงกุ่ม และ คันนายาว ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 491 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 249 จุด และอันดับที่ 3 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา 171 จุด ตามลำดับ

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

คุณกำลังดู: GISTDA เผยจุดความร้อน-ฝุ่น "PM 2.5" ทั่วไทยลดลง ทั่วประเทศมีอากาศดีถึงดีมาก

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1000351

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด