ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ กร ทัพพะรังสี เด็ดขาด

1 ความคิดเห็น:

กชพร เสาร์สิงห์
กชพร เสาร์สิงห์:
ต้ายๆๆๆนักการเมืองไทย