ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ยังไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ยังไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล "ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่" คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี แนะประชาชนตรวจสอบข้อมูลอากาศก่อนออกจากบ้าน

วันที่ 3 มกราคม 2566ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 24-41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่ามีอากาศเย็น โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) คือ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 2 - 8 ม.ค. 66 อากาศมีเสถียรภาพ ประกอบกับเกิดภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้นอย่างต่อเนื่อง และอัตราการระบายอ่อน/ไม่ดีในช่วงเวลาดังกล่าว (ยกเว้นวันที่ 5 และ 6 ม.ค.66 ที่อัตราการระบายดี/ดีมาก) ส่งผลให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ค่อนข้างทรงตัว วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน แจ้งเตือน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง

  • www.bangkokairquality.com
  • www.pr-bangkok.com
  • FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  • FB: กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
  • FB: กรุงเทพมหานคร
  • แอปพลิเคชัน AirBKK

เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็น/สามารถแจ้งเบาะแสแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทาง Traffy Fondue.

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊กกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

คุณกำลังดู: ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ยังไม่เกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2593118

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด