ฝึกนั่งสมาธิ สร้างพลังจิต หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

#ธรรมะวัดป่า

๐๐๐ ช่องทางการติดตาม ธรรมะ วัดป่า ๐๐๐

- เว็บไซต์ : http://www.chokbuppha.com/
- แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://bit.ly/30QS5c6

- ไลน์ : https://lin.ee/vmX0w4O
ไอดี : @ehd1733j

" ธรรมะ วัดป่า " เผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม

เผยแผ่ธรรมะ คำสอน การปฏิบัติธรรม
ฝึกสมาธิ ฝึกภาวนา ฝึกกรรมฐาน
ตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และอริยสงฆ์สาวกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เข้าสู่แดนวิมุตติหลุดพ้นสู่พระนิพพาน

รวมทั้งอานิสงส์บุญจาก การให้ทาน การรักษาศีล
การเจริญภาวนา ที่ถูกต้องเพื่อความสุขความหลุดพ้น
จากกิเลส จากกองทุกข์ทั้งหลาย
จากการได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์
ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ จนพ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลาย

ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่าน ที่มีความศรัทธา
ที่ได้เข้ามารับฟังธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ญาติธรรมทุกท่านจงมี
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญทั้งในทางโลก
ทั้งในทางธรรม คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามที่เป็นบุญกุศล
ขอให้สำเร็จดังใจปราถนาทุกประการเทอญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

100+ ความคิดเห็น:

Phuwanop Techajaruchat
Phuwanop Techajaruchat:
กราบสาธุ​ใน​ธรรม​อัน​ประเสริฐ​ขอรับ
🙏🙏🙏
apilakapilak wola
apilakapilak wola:
กราบนมัสการหลวงพ่อ วิริยังค์ครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับที่ทำคำสอนพ่อ ขอบคุณขอบคุณครับ ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงครับสาธุสาธุนะโมพุทธายะ
สุนีย์ เดชจิตร
สุนีย์ เดชจิตร:
นอ้มกราบบุชาธรรมหลวงพ่อลุกจะปฎิบัตตามเจ้าค่ะรว่มส่งท่านสุ่นิพานเจ้าค่ะ
สุภาณี เฉลียวศิลป์
สุภาณี เฉลียวศิลป์:
น้อมกราบหลวงปู สาธุสาธุๆ
Chawalit I.
Chawalit I.:
กราบนมัสการ หลวงพ่อวิริยังด้วยความเคารพอย่างสูง
Suphatra Cherdchom
Suphatra Cherdchom:
ผู้ให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
น้อมโมทนาสาธุ
Eim Junn
Eim Junn:
น้อมกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพด้วยเศียรเกล้า สาธุ
Prathin Boonsom
Prathin Boonsom:
กราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ
Kobkanok Nilpadit
Kobkanok Nilpadit:
กราบนมัสการพระอาจารย์ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแจ็งแรงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
กมลวรรณ ชาละวัน
กมลวรรณ ชาละวัน:
กราบนมัสการขอให้หลวงพ่อสุขถาพแข็งแรงลูกทำได้แค่สมาธิขั้นต่ำคับแค่ขั้นต่ำเขาก็จะมาฆ่าแล้วคับ
Wilairat Khongkaew
Wilairat Khongkaew:
สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้พระอาจารย์หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง เจ้าค่ะ
ปลา ปุณ
ปลา ปุณ:
👃สาธุๆพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ👃
hanabi taikai
hanabi taikai:
น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ
Siri Wheeler
Siri Wheeler:
น้อมกราบนมัสการ​หลวงพ่อเจ้าค่ะ​ และกราบหลวงพ่อที่เมตตาสั่งสอนเจ้าค่ะสาธุๆๆ
ongaj sanyamool
ongaj sanyamool:
น้อมกราบสาธุพระอาจารย์หลวงพ่อสาธุ.สาธุ.สาธุค่ะ
ธวัลรัตน์ เจียระศิริสิน
ธวัลรัตน์ เจียระศิริสิน:
น้อมกราบหลวงพ่อพระสุปฏิปันโณอ.จ. สาธุๆสาธุครับบ.....😊🙏🍷🍶
อินแสง ตระกูลเกียรติ
อินแสง ตระกูลเกียรติ:
กราบ​นมัสการ​พระ​อาจารย์​หลวง​ปู่​เจ้าค่ะ​สาธุ​สาธุ​สาธุ​เจ้าค่ะ​
Kk Mobile
Kk Mobile:
สาธุ.สาธุ.สาธุ.เจ้าค่ะ
ลูกขอกราบนมัสการ
พระอาจารย์หลวงพ่อ
เจ้าค่ะ
สุภาณี เฉลียวศิลป์
สุภาณี เฉลียวศิลป์:
@ข้าวหนึ่งเดียว น้อมกราบหลวงปู่สาธุสาธุสาธุ รับฟังเจ้าค่ะ
Bhff Bhcbh
Bhff Bhcbh:
เราพากันอนุโมทนาแล้วก็ต้องประติบัตด้วยพุทโธจะได้เข้าถึงความสงบจริงๆอย่างน้อยดวงจิตของเราจะได้เป็นสุขทั้งภพนี้และภพหน้าด้วย
Kwanchai Silwijarn
Kwanchai Silwijarn:
กราบพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยเศียรเกล้า 🙏🙏🙏
Maleev968 kl
Maleev968 kl:
น้อมกราบสระรีระ
หลวงปู่วิริยังค์เจ้าค่ะ
อมรวดี บุญเฮง
อมรวดี บุญเฮง:
น้อม​กราบ​สาธุ​คะ​หลวงพ่อวิ​ร ิ​ยังค์​ สิรินธโร​ สาธุ​ๆๆ
Wasana nimlamai
Wasana nimlamai:
ลูกชอบฟังธรรมจากหลวงพ่อค่ะ ลูกเปนคนกรุงเทพ อยู่ใกล้วัดธรรมมงคล ปีใหม่นี้ จะไปกราบนมัสการท่านคะ
Mattana Thanomjit
Mattana Thanomjit:
กราบนมัสการสาธุสาธุสาธุขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวันที่19นี้ด้วยแถอะ
Pranee Heinrich
Pranee Heinrich:
น้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุในโอวาทพระธรรมคำสอนเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
Phimsawan Melville
Phimsawan Melville:
สาธุกราบนมัสการหลวงพ่อคะ สาธุๆๆคะ
ประวิงศักดิ์ บุญชู
ประวิงศักดิ์ บุญชู:
คนเลวกลับใจเป็นคนดีแต่ไม่ใด้ไปฆ่าใครมาจะตกนรกไหมคัฟสอบถามท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยคัฟจากผมศิทษิ์ของท่านคัฟ
Narong Nakhonphanom
Narong Nakhonphanom:
.ขอน้อมกราบคารวะหลวงพ่อด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสุงยิ่ง..สาธุ.สาธุ.สาธุ...
พุทโธ..พุทโธ.พุทโธ..
นัชชา อาจหาญ
นัชชา อาจหาญ:
น้อบกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงปูู่เจ้าค่ะ สาธุๆๆ🙏🙏🙏เจ้าค่ะ
Thank Jindasri
Thank Jindasri:
น้อมกราบหลวงพ่อที่ช่วยอธิบายธรรมะให้เป็นทานของผู้ที่ไม่รู้อย่างโยมยายจะพยายามปฏิบัติถึงไม่ได้ก็จะเพียรทำสาธุ🙏🙏🙏เจ้าค่ะ
สุภาณี เฉลียวศิลป์
สุภาณี เฉลียวศิลป์:
@ข้าวหนึ่งเดียว น้อมกราบหลวงปู่ ได้เขียน ศิล สมาธิ พลังจิต ลูกกราบทราบชึ่งในการเรียนมาก น้อมกราบขอบพระคุณหลวงปูเจ้าสาธุ สาธุ สาธุ
วลัยรัตน์ มารักษ์
วลัยรัตน์ มารักษ์:
เป็นบุญที่ได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อขอขอบคุณผุ้ที่นําธรรมะมาเผยแผ่ให้ได้รับฟัง
สุภาณี เฉลียวศิลป์
สุภาณี เฉลียวศิลป์:
นักเรียนวิทันตสมาธิ online 2-270-103 &สถาบันพลังจิตตานุภาพ จ.ร้อยเอ็ด กราบสาธุ สาธุ สาธุ
иїич
иїич:
กราบสาธุในคำสอนพระอาจารย์🙏🙏🙏
พิมพ์ชนกานต์ แพทย์คุณ
พิมพ์ชนกานต์ แพทย์คุณ:
ลูกขอปฏิบัติธรรมสร้างกุศลถวายหลวงพ่อ น้อมกราบส่งหลวงพ่อสู่นิพพาน 9วันเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
Kul Sriwatcharodom
Kul Sriwatcharodom:
สาธุกราบหลวงพ่อวิริยังค์ครับ
มุกข์ นามบุรี
มุกข์ นามบุรี:
น้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้า ขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
Wanpen Kanteegom
Wanpen Kanteegom:
สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​อนุ​โม​ทา​มิ​ค่ะ​กราบ​ขอบพระคุณ​หลวงพ่อ​สูงสุด​เจ้าค่ะ​
Wanpen Kanteegom
Wanpen Kanteegom:
สาธุ​สาธุ​สาธุ​อนุ​โม​ทา​มิ​ค่ะ​กราบ​ขอบพระคุณ​หลวงพ่อ​สูงสุด​เจ้าค่ะ​
Jumpa katsuk
Jumpa katsuk:
น้อมกราบหลวงพ่อ สาธุ สาธุ สาธุค่ะ
Sugunya Kettong
Sugunya Kettong:
น้อมกราบสาธุธรรมอันประเสริฐค่ะ~สาธุ
THE POP
THE POP:
สาธุครับได้ฟังหลวงพ่อแล้วสบายใจมากครับ
Sudarat Loun
Sudarat Loun:
น้อมกราบสาธุ🙏ในคติธรรมคำสอนในพระธรรมเทศนาเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
ธนภร สงวนสัตย์
ธนภร สงวนสัตย์:
กราบพระอ.หลวงพ่อเจ้าค่ะ
Rakchai Chinsook
Rakchai Chinsook:
สาธุๆๆอนุโมทามิครับ
แอน ออไรด์
แอน ออไรด์:
น้อมนมัสการหลวงตาเจ้าคะ่
วนิดา แพรเขียว
วนิดา แพรเขียว:
ขอกราบหลวงพ่อ.วิริยัง.สาธุสาธุสาธุ
Vipapat Sirichantong
Vipapat Sirichantong:
กราบ กราบ กราบ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์จ้าคะ สาธุ สาธุ สาธุ
Da Ch
Da Ch:
น้อมกราบ สาธุๆๆๆ เจ้าค่ะ
Jariya xoxo
Jariya xoxo:
กราบสาธุ​ค่ะ​
Dianne Simmons
Dianne Simmons:
สาธุสาธุค่ะ น้อมจิตกราบหลวงพ่อเจ้าคะ
bts bts
bts bts:
🙏🙏🙏น้อมกราบ หลวงปู่ เจ้าค่ะ สาธุๆ🙏🙏🙏
Toon Toon
Toon Toon:
สาธุ...ครับ
Jittvalee Praharnparp
Jittvalee Praharnparp:
กราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
สาธุสาธุสาธุ🙏🙏🙏
Bluesky Rainbow
Bluesky Rainbow:
สาธุ เข้าใจมากที่สุด
สุรศักดิ์ สมบัติหอม
สุรศักดิ์ สมบัติหอม:
ขอน้อมกราบสาธุธรรมครับ
JAKIE Paiboon
JAKIE Paiboon:
หลวงพ่อใช้อุบายในการฝึกให้มีความนิ่งไม่ไหลตามมายาในกิเลส​ตัณหา​ว่างความนึกคิด
ไม่ไห้หลงตาม​ จึงมีความสงบ
เกิดขึ้น!
ธนพร สังมีแสง
ธนพร สังมีแสง:
กราบนมัสการขอรับหลวงพ่อ
นุกูล เพ็ญทอง
นุกูล เพ็ญทอง:
ชัดเจนดีมากสาธุ.สาธุ.สาธุ
กฤษชากร ศรีพิหก
กฤษชากร ศรีพิหก:
กราบนมัสการพระอาจารย์
bjørn Cohn
bjørn Cohn:
สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ หลวงพ่อ
ทิพย์วัลย์ บุญทวี
ทิพย์วัลย์ บุญทวี:
น้อมกราบหลวงปู่สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ
หงษ์สา เรียงขวัญ
หงษ์สา เรียงขวัญ:
สาธุๆๆๆคุะหลวงพุอ
ปลา ปุณ
ปลา ปุณ:
👃สาธุๆพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ
pranoom yodphet
pranoom yodphet:
กราบนมัสการหลวงพ่อ วิริยังค์ครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับที่ทำคำสอนพ่อ ขอบคุณขอบคุณครับ ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงครับสาธุสาธุนะโมพุทธายะ🙏🙏🙏
Tmk BF
Tmk BF:
ขอเป็นลูกศิษย์นะ
toung phorn
toung phorn:
น้อมกราบสาธุ🙏
Varasinee Kaewsawang
Varasinee Kaewsawang:
กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ ลูกช้างก็นั่งดูเจ้าค่ะสาธุ
กนกวลี กนกรัตน์
กนกวลี กนกรัตน์:
กราบนมัสการการเจ้าค่ะ
ธันญา ปุวตตานนท์
ธันญา ปุวตตานนท์:
สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
สาธุ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
สาธุ ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
Bun Praphat
Bun Praphat:
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
พัชร์นรินทร์ ภิรมรักษ์
พัชร์นรินทร์ ภิรมรักษ์:
น้อมกราบนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
ขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
เซียงต้วย
เซียงต้วย:
กราบสาธุครับ.
รสสุคนธ์ นรบุตร
รสสุคนธ์ นรบุตร:
น้อมกราบสาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ
เทียน เทิดไทย
เทียน เทิดไทย:
กราบนมัสการสาธุๆๆ
คําปอง หกสี
คําปอง หกสี:
น้อมกราบสาธุเจ้าคะ
KINGDOM THべ
KINGDOM THべ:
อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุสาธุสาธุ เห็นจริงๆ ครับ นิมิต มหัศจรรย์ จริงๆ
อุทัย ราชบุตร
อุทัย ราชบุตร:
สาธุ​สาธุสาธุ​วันทา​มิ​กราบ​นมัสการ​หลวง​ปู่​ฯ​
playkum kum
playkum kum:
น้อมกราบสาธีเจ้าค่ะ
พิน ดีโพธิ์รัมย์
พิน ดีโพธิ์รัมย์:
มึประโยน์มากค่ะ
รติยา สังฆมะณี
รติยา สังฆมะณี:
ขออนุโมทนาสาธุๆค่ะ
แพรว วงษ์กําภู
แพรว วงษ์กําภู:
กราบสาธุ​ค่ะ
Maleev968 kl
Maleev968 kl:
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
Akarakorn Dang
Akarakorn Dang:
กราบอนุโมทนาสาธุครับ
ธนกร ใจดี
ธนกร ใจดี:
สาธุๆๆ!...
ทอง.บ หลงเชิง
ทอง.บ หลงเชิง:
น้อมกราบ สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ
กอบทอง รักษณาลี
กอบทอง รักษณาลี:
สาธุๆๆๆอนุโ้มทนามิ
วันเพ็ญ อยู่คง
วันเพ็ญ อยู่คง:
น้อมกราบสาธุสาธุสาธุจ้ะ
สนอง ศิรินาโพธิ์
สนอง ศิรินาโพธิ์:
กราบนมัสการ สาธุ สาธุ สาธุ
ทมมี บุพศิริ
ทมมี บุพศิริ:
กราบไหว้ได้สนิทใจหลวงพ่อวิริยังและองค์สมเด็จองค์ที่20ในปัจจุบรร
ชัยวิชิต ทัศมี
ชัยวิชิต ทัศมี:
สาธุสาธุสาธุครับ
Maree Seaw
Maree Seaw:
สาธุพระเจ้าค่ะ
พรรณปพร บรรณสารศิริสุข
พรรณปพร บรรณสารศิริสุข:
กราบสาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
ปานจันทร์ ไมยรัมย์
ปานจันทร์ ไมยรัมย์:
กราบสาธุๆๆเจ้าค่ะ
บรรเจิด สง่าม้าทอง
บรรเจิด สง่าม้าทอง:
กราบนมัสการ ขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อครับ
Janya กินผักคักๆ 200 บาท
Janya กินผักคักๆ 200 บาท:
ขอบคุณ และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ได้นำคำสอนของหลวงพ่อมาเผยแผ่ ขอบคุณมากๆคะ
Huawei Y92019
Huawei Y92019:
กราบ​ สาธุ​ สาธุ​ สาธุ​ ครับ
อริสา ชาแนล
อริสา ชาแนล:
กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ
Yub Yern
Yub Yern:
น้อมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์👏👏👏🌺🙏🌺
ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง​ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง​ ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง​ สาธุ​สาธุ​สาธุ
อนุโมทามิ