Ep.32พาแม่หาหมอโรงพยาบาลราชวิถี(สิทธิ์บัตรทอง)

อธิบายวิธีการใช้สิทธิ์บัตรทองและการส่งตัวต่อมารักษาที่โรงบาลราชวิถี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: