EP.2 งานแห่ประเพณี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี2562

#นวราตรี2562 #งานวัดแขก #เริ่มขบวนแห่พระแม่
งานแห่ประเพณีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ วัดแขก (สีลม) เนื่องในวันวิชัยทศมี ในเทศกาลนวราตรีประจำปี 2562 มีประชาชนเข้ามาร่วมประเพณี เพื่อแสดงความเคารพบูชา สักการะ ตามความเชื่อเป็นจำนวนมาก
[วัดแขก. สีลม เป็นที่ศรัทธา ของคนทำธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติ มีงานแห่ประจำปี ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี] แห่ประเพณี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ประจำปี ๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

***หากใครต้องการนำของไปถวายองค์เทพหรือคนทรงเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ทำได้เช่นกัน ซึ่งขบวนแห่ของวัดมีทั้งหมด 8 ขบวนได้แก่

1. ขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
2. ขบวนคนทรงองค์พระขันทกุมาร
3. ขบวนคนทรงองค์พระแม่กาลี
4. ขบวนราชรถองค์พระพิฆเนศวร
5. ขบวนราชรถองค์พระขันทกุมาร
6. ขบวนราชรถองค์พระกฤษณะ
7. ขบวนราชรถองค์พระกัตตวรายัน
8. ขบวนราชรถองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี พระแม่มหาลักษมีและพระแม่มหาสรัสวดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: