EA ไฟเขียวปันผล 0.30 บาท พร้อมออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ต่อยอดEV ดันโตเกิน 20%

ผู้ถือหุ้น EA อนุมัติปันผล 0.30 บาท เตรียมรับทรัพย์ 20 พ.ค.นี้ พร้อมอนุมัติหุ้นกู้มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท ฟาก"อมร ทรัพย์ทวีกุล" ระบุเดินหน้าต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า(EV) เต็มพิกัด ช่วยเพิ่มศักยภาพสร้างรายได้ใหม่ ผลักดันผลงานปีนี้โตทะลุเป้า 20%จากปีก่อน

EA ไฟเขียวปันผล 0.30 บาท พร้อมออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ต่อยอดEV ดันโตเกิน 20%

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 (สามสิบสตางค์) ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมสำหรับกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,119 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 41.89 %ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลประจำปี2564 ดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

รวมทั้งที่ประชุมฯได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้(ใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ ชำระเงินกู้เดิมของบริษัทฯ และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

สำหรับในปี2565 บริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่ต่ำกว่า20%โดยมาจากการเติบโตของธุรกิจ EV ทั้งในส่วนของ แบตเตอรี่ รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่ธุรกิจไบโอดีเซล-พลังงานทดแทน วางเป้าหมายรักษาการเติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กร จากการเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ EV แบบครบวงจร ซึ่งในปี 65 จะเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากที่ได้ทยอยลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีการลงทุนเพิ่มเติม โดยจะเน้นในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ล่าสุดเพื่อเป็นการต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคง ในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนของประเทศ บริษัทฯ จึงได้เข้าไปซื้อกิจการของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีสัมปทานการเดินรถรวม 37 สาย สูงสุดกว่า 1,200 คัน ผ่านบริษัท อี ทรานสปอร์ต โฮลดิง จำกัด

"กลุ่ม EA มีเป้าหมายนำรถโดยสารไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตได้เอง มาวิ่งให้บริการในกรุงเทพฯ ให้คนไทยได้ใช้รถโดยสารที่ทันสมัยและไร้มลพิษอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการลงทุนบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด จะทำให้มีธุรกิจต้นน้ำสู่ปลายน้ำมีเครือข่ายรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชื่อมต่อรถโดยสารไฟฟ้า และเรือโดยสารไฟฟ้าของบริษัทตามนโยบายของรัฐบาลอย่างครบวงจร"นายอมรกล่าว

ปัจจุบัน EA มีโรงงานผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต จนถึงการให้บริการดูแลซ่อมบำรุงหลังการขายที่ครบวงจร พร้อมทั้งมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดของไทยและอาเซียน ด้วยกำลังการผลิตระยะเริ่มต้น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เพื่อป้อนให้กับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของบริษัท ได้แก่ รถโดยสารไฟฟ้า MINE Bus เรือโดยสารไฟฟ้า MINE Smart Ferry และรถบรรทุกไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าไว้รองรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยี Ultra Fast Charge ที่ทันสมัยที่สุดที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาที ที่มีชื่อว่า EA Anywhere โดยบริษัทฯ มุ่งหวังยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลภาวะอย่างยั่งยืนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมไร้คาร์บอนอย่างจริงจัง

คุณกำลังดู: EA ไฟเขียวปันผล 0.30 บาท พร้อมออกหุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ต่อยอดEV ดันโตเกิน 20%

หมวดหมู่: หุ้น

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000551

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด