#ดวงปี2564 #ดวงคนปีขาล (ธาตุไม้) ปี 2564 (เกิด พ.ศ.2517)

ดวงนักษัตรจีน ปี 2564

ปีชวด (ธาตุไฟ) “หนูในยุ้งฉาง” (เกิด พ.ศ.2479,พ.ศ.2539)
https://youtu.be/HMc44-L8wS8

ปีชวด (ธาตุดิน) “หนูบนขื่อ” (เกิด พ.ศ.2491,พ.ศ.2551)

https://youtu.be/o3ZIPu2USE4

ปีชวด (ธาตุทอง) “หนูบนคานบ้าน” (เกิด พ.ศ.2503)
https://youtu.be/8L0JWqMetQM

ปีชวด (ธาตุน้ำ) “หนูนา” (เกิด พ.ศ.2515)
https://youtu.be/BUadTUuj0b4

ปีชวด (ธาตุไม้) “หนูบนภูเขา” (เกิด พ.ศ.2527)
https://youtu.be/2NZC2YDRuSM

ปีฉลู (ธาตุไฟ) “วัวในคอก” (เกิด พ.ศ.2480,พ.ศ.2540)
https://youtu.be/wbNNQilkdgg

ปีฉลู (ธาตุดิน) “วัวเดินทาง” (เกิด พ.ศ.2492,พ.ศ.2552)
https://youtu.be/yb6_iFQTy5I

ปีฉลู (ธาตุทอง) “วัวทะเล” (เกิด พ.ศ.2504)
https://youtu.be/hieCuPnI3ac

ปีฉลู (ธาตุน้ำ) “วัวที่อยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อม” (เกิด พ.ศ.2516)
https://youtu.be/HZeutcvFvyY

ปีฉลู (ธาตุไม้) “วัวไถนา” (เกิด พ.ศ.2528)
https://youtu.be/05tNtHqvAQQ

ปีขาล (ธาตุดิน) “เสือภูเขา” (เกิด พ.ศ.2481,พ.ศ.2541)
https://youtu.be/TFhf5h1cLuQ

ปีขาล (ธาตุทอง) “เสือเดินทาง” (เกิด พ.ศ.2493,พ.ศ.2553)
https://youtu.be/kUYuFolgd7U

ปีขาล (ธาตุน้ำ) “เสือยืนตั้งหลัก” (เกิด พ.ศ.2505)
https://youtu.be/HCe-X_peH8E

ปีขาล (ธาตุไม้) “เสือลงเขา” (เกิด พ.ศ.2517)
https://youtu.be/JSEax4Iibgg

ปีขาล (ธาตุไฟ) “เสืออยู่ป่า” (เกิด พ.ศ.2529)
https://youtu.be/IKNzptbzeYc

ปีเถาะ (ธาตุดิน) “กระต่ายป่า” (เกิด พ.ศ.2482,พ.ศ.2542)
https://youtu.be/S88soX8T-PM

ปีเถาะ (ธาตุทอง) “กระต่ายบ้าน” (เกิด พ.ศ.2494,พ.ศ.2554)
https://youtu.be/W2gF4Otc2Mw

ปีเถาะ (ธาตุน้ำ) “กระต่ายบรรลุธรรม” (เกิด พ.ศ.2506)
https://youtu.be/AwiL_pRhaJE

ปีเถาะ (ธาตุไม้) “กระต่ายในดวงจันทร์” (เกิด พ.ศ.2518)
https://youtu.be/PodEPMvhaEE

ปีเถาะ (ธาตุไฟ) “กระต่ายชมจันทร์”(เกิด พ.ศ.2530)
https://youtu.be/5iHtBC3W5OE

ปีมะโรง (ธาตุทอง) “มังกรเหิรเวหา” (เกิด พ.ศ.2483,พ.ศ.2543)
https://youtu.be/qsm2carEm3I

ปีมะโรง (ธาตุน้ำ) “มังกรเรียกฟ้าเรียกฝน” (เกิด พ.ศ.2495,พ.ศ.2555)
https://youtu.be/yFbZEhr3DE0

ปีมะโรง (ธาตุไม้) “มังกรสมุทร” (เกิด พ.ศ.2507)
https://youtu.be/L0N7E8ors2Y

ปีมะโรง (ธาตุไฟ) “มังกรจำศีล” (เกิด พ.ศ.2519)
https://youtu.be/JcqZr6PlOZo

ปีมะโรง (ธาตุดิน) “มังกรสวรรค์” (เกิด พ.ศ.2531)
https://youtu.be/TZfZ5UOtRCA

ปีมะเส็ง (ธาตุทอง) “งูจำศีล” (เกิด พ.ศ.2484,พ.ศ.2544)
https://youtu.be/aewmdicgdng

ปีมะเส็ง (ธาตุน้ำ) “งูในพงหญ้า” (เกิด พ.ศ.2496,พ.ศ.2556)
https://youtu.be/EkVd5es3N9Q

ปีมะเส็ง (ธาตุไม้) “งูที่มีบุญวาสนา” (เกิด พ.ศ.2508)
https://youtu.be/wugk-3oynhI

ปีมะเส็ง (ธาตุไฟ) “งูที่ออกจากถ้ำ” (เกิด พ.ศ.2520)
https://youtu.be/dgkJbu2ArJA

ปีมะเส็ง (ธาตุดิน) “งูในแม่น้ำลำคลอง” (เกิด พ.ศ.2532)
https://youtu.be/-Y_DN9TouAs

ปีมะเมีย (ธาตุน้ำ) “ม้าบ้าน” (เกิด พ.ศ. 2485,พ.ศ. 2545)
https://youtu.be/0zgVRm_HD-U

ปีมะเมีย (ธาตุไม้) “ม้าชาติทหาร” (เกิด พ.ศ. 2497,พ.ศ. 2557)
https://youtu.be/J7jO26grztc

ปีมะเมีย (ธาตุไฟ) “ม้าในคอก” (เกิด พ.ศ. 2509)
https://youtu.be/UphwkiUVgu0

ปีมะเมีย (ธาตุดิน) “ม้าอุดมสมบูรณ์” (เกิด พ.ศ. 2521)
https://youtu.be/tCVWYVYFnsg

ปีมะเมีย (ธาตุทอง) “ม้าบิน” (เกิด พ.ศ. 2533)
https://youtu.be/6cnEOnqH32o

ปีมะแม (ธาตุน้ำ) “แพะหลงฝูง” (เกิด พ.ศ. 2486,พ.ศ. 2546)
https://youtu.be/aNHPUxM2JvM

ปีมะแม (ธาตุไม้) “แพะกลางฝูง” (เกิด พ.ศ. 2498,พ.ศ. 2558)
https://youtu.be/mb-l4UilRA8

ปีมะแม (ธาตุไฟ) “แพะที่ชอบกินหญ้า” (เกิด พ.ศ. 2510)
https://youtu.be/vKvHl01Fww0

ปีมะแม (ธาตุดิน) “แพะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน” (เกิด พ.ศ. 2522)
https://youtu.be/DcrBS8Vxo8k

ปีมะแม (ธาตุทอง) “แพะที่ทรงพลังอำนาจ” (เกิด พ.ศ. 2534)
https://youtu.be/CHve6vhIVd4

ปีวอก (ธาตุน้ำ) “ลิงบนต้นไม้” (เกิด พ.ศ. 2475,พ.ศ. 2535)
https://youtu.be/gFC08X4XwYE

ปีวอก (ธาตุไม้) “ลิงที่ชอบทานผลไม้” (เกิด พ.ศ. 2487,พ.ศ. 2547)
https://youtu.be/B1pLm_K4bvI

ปีวอก (ธาตุไฟ) “ลิงภูเขา” (เกิด พ.ศ.2499,พ.ศ.2559)
https://youtu.be/pjFD6StDwjU

ปีวอก (ธาตุดิน) “ลิงรักอิสระ” (เกิด พ.ศ.2511)
https://youtu.be/hwmZHdS2jug

ปีวอก (ธาตุทอง) “ลิงที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง” (เกิดพ.ศ.2523)
https://youtu.be/litWu245v8s

ปีระกา (ธาตุน้ำ) “ไก่ที่ขันตอนกลางวัน” (เกิด พ.ศ.2476,พ.ศ.2536)
https://youtu.be/oJY8974pRgs

ปีระกา (ธาตุไม้) "ไก่ในเล้า" (เกิด พ.ศ. 2488,พ.ศ. 2548)
https://youtu.be/D0ammagH8Os

ปีระกา (ธาตุไฟ) “ไก่ที่เด็ดเดี่ยวและแข็งแกร่ง” (เกิด พ.ศ.2479,พ.ศ.2539)
https://youtu.be/HMc44-L8wS8

ปีระกา (ธาตุดิน) “ไก่ในฤดูใบไม้ผลิ” (เกิด พ.ศ.2512)
https://youtu.be/iR-0KWATs0Y

ปีระกา (ธาตุทอง) “ไก่ที่ขันตอนเช้า” (เกิด พ.ศ.2524)
https://youtu.be/5v5fYAuIiqA

ปีจอ (ธาตุไม้) “สุนัขบนภูเขา” (เกิด พ.ศ.2477,พ.ศ.2537)
https://youtu.be/Wg0m_orgk54

ปีจอ (ธาตุไฟ) “สุนัขเฝ้าบ้าน” (เกิด พ.ศ.2489,พ.ศ.2549)
https://youtu.be/AOWSXzhhu2k

ปีจอ (ธาตุดิน) “สุนัขนอนกลางวัน” (เกิด พ.ศ.2501,พ.ศ.2561)
https://youtu.be/1af7ZzzGhnI

ปีจอ (ธาตุทอง) “สุนัขที่อยู่ในศีลธรรม” (เกิด พ.ศ.2513)
https://youtu.be/7Du5OwsTP44

ปีจอ (ธาตุน้ำ) “สุนัขเฝ้าบ้าน” (เกิด พ.ศ.2525)
https://youtu.be/Z8ER1vsogek

ปีกุน (ธาตุไม้) “สุกรในธรรมสถาน” (เกิด พ.ศ. 2478,พ.ศ. 2538)
https://youtu.be/oS4blnWIjmI

ปีกุน (ธาตุไฟ) “สุกรสัญจร” (เกิด พ.ศ. 2490,พ.ศ. 2550)
https://youtu.be/v0kHT3peNZ8

ปีกุน (ธาตุดิน) “สุกรข้ามภูเขา” (เกิด พ.ศ. 2502)
https://youtu.be/5ZMY8-bukQU

ปีกุน (ธาตุทอง) “สุกรในเล้า” (เกิด พ.ศ. 2514)
https://youtu.be/tnI2HjFAiI0

ปีกุน (ธาตุน้ำ) “สุกรป่า” (เกิด พ.ศ. 2526)
https://youtu.be/n8Dj_sB7kd4

72 ความคิดเห็น:

chammanee48
chammanee48:
ขาล วันจันทร์ 2517
ลักขณา ปัญญา
ลักขณา ปัญญา:
ขาลวันอังคาร2517(จริง)
Kanchana Santong
Kanchana Santong:
ขาล อังคารค่ะ 2517
อุราลักษณ์ วัฒนสุวรรณ
อุราลักษณ์ วัฒนสุวรรณ:
ปีขาล อังคาร เดือน5 2517
ไพวัลย์ บุญถาวรณ์
ไพวัลย์ บุญถาวรณ์:
พุธกลางคืนครับ
เพื่อน โมบาย
เพื่อน โมบาย:
31 05 2517 วันศุกร์ (ชาย)
หนึ่ง เมธีภิวัฒน์
หนึ่ง เมธีภิวัฒน์:
ขาล ปี 2517 วันพฤหัสบดีครับ
Do Ra
Do Ra:
ปีขาล อังคาร 2517 ทำอะไรก็ ขาดทุน 😔 ชีวิตไม่เคยสุขสบายเลย
หนูพัด รังชัยภูมิ
หนูพัด รังชัยภูมิ:
เกิดปีขาล1,สิงหาคมพ.ศ2505วันพุทธครับผู้ชาย
ดารัตน์ สุขเมือง
ดารัตน์ สุขเมือง:
วันเสาร์ปีขาลพ,ศ,2517
จรรยา จังหวะ
จรรยา จังหวะ:
ขาล อังคาร 2517
เดือน เชื้อจันทึก
เดือน เชื้อจันทึก:
ปีขาลวันเสาร์
Tanasan Seesomsuk
Tanasan Seesomsuk:
วันอังคาร5มีนาคม2517ดีบ่อครับผม
ชิฟมั้ง แพนกวิ้น
ชิฟมั้ง แพนกวิ้น:
ปีขาลวันเสาร์วันที่17_2517ครับ
Chadaporn Rundström
Chadaporn Rundström:
ปีขาลเสาร์ค่ะ
สมาพร นุขุนทด
สมาพร นุขุนทด:
ปีขาล วันเสาร์2517
จักรเพชรลล บุญโท
จักรเพชรลล บุญโท:
ขาลวันศุกร์ 2541
Nipa K
Nipa K:
ขาล วันเสาร์ มิ.ย 2517 ค่ะ
เอก ขอแจม
เอก ขอแจม:
วันพฤหสับดี2529
กชพรรณ ดลรัศมี
กชพรรณ ดลรัศมี:
จันทร์11มีนา2517ขาลจ้า
Tanankorn Pasara
Tanankorn Pasara:
ขาล จันทร์ 18 /02/2517
Dg Dy
Dg Dy:
เกิดวันพฤหัส2517ค่ะ
เจิมจิ ทรัพย์ล้น
เจิมจิ ทรัพย์ล้น:
5มค.2518ขาลใช่ไหมครับ
wichai Wichais
wichai Wichais:
ขาลวันศุกร์2517
Kk Kk
Kk Kk:
วันศุกร์คะ2517
ຫນູຈັນ ຫຼວງຄູນຄໍາ
ຫນູຈັນ ຫຼວງຄູນຄໍາ:
ปีขาน วันเสา ที13เดีอน06 ปี2541
Kanjana Nana
Kanjana Nana:
ปีขาล วันที่3เดือนพฤศจิกายน2553
Phattanee Kawoutta
Phattanee Kawoutta:
ขาลอังคาร 17
คนดี ที่หนึ่ง
คนดี ที่หนึ่ง:
ปีขาล28ก.ค.2517
จรรญา เพชรจินดามณี
จรรญา เพชรจินดามณี:
ปี ขาล วัน อังคาร 2517 ค่ะ เจอมรสุมชีวิตมา 5.6 ปี จนแทบจะมัยมีที่ซุกหัวนอนเลยค่ะ
มณีรัตน์ มหาวัน
มณีรัตน์ มหาวัน:
ปีขาลวันเสาร์2517
kittisak oou
kittisak oou:
สาทุค่ะ ขาลวันเสาร์
Ji Kf
Ji Kf:
พุธ2517
คําเพียร เจนจบ
คําเพียร เจนจบ:
ปีขาลวันศุกร์ราศีกรกฎคะ
กิตติชัย บุญธง
กิตติชัย บุญธง:
สาธุสาธุสาธุคับเจริญเทอญ
พรหม ลิขิต พูลสวัสดิ์
พรหม ลิขิต พูลสวัสดิ์:
พฤหัสบดี ปีขาล 2517
อนุชิต กลิ่นอบเชย
อนุชิต กลิ่นอบเชย:
เกิดวันพฦหัสอาชีพทำสวนผลไม้ดีเป่ลาคับ
Tanasan Seesomsuk
Tanasan Seesomsuk:
วันอังคารปีขาล2517ครับผม
Worawit Wanpra
Worawit Wanpra:
ขาล อาทิตย์ครับ
จารุณี จิตโสภา
จารุณี จิตโสภา:
31มค2517พฤหัสค่ะ
มนัสนันท์ ปรานต์บุญฤทธิ์
มนัสนันท์ ปรานต์บุญฤทธิ์:
ขาลพุธเช้าค่ะ
Oppo A3s
Oppo A3s:
วันพุธปีขาล
Saisuda Channel
Saisuda Channel:
2541
Gufud Shuvc
Gufud Shuvc:
ปีขาลวันศุกร์
룽파
룽파:
♥️♥️♥️♥️♥️♥️
กันยภรณ์ บุปผาสวัสดิ์
กันยภรณ์ บุปผาสวัสดิ์:
โห ปีนี้แลแย่แท้ ไม่ไหว
Phattawa Kulanong
Phattawa Kulanong:
12/5/17
พิทักษ์ ลาศรีทัศน์
พิทักษ์ ลาศรีทัศน์:
วันอาทิตย์คะ
ภาคภูมิ คุ้มม่วง ฝ้าย อินทร
ภาคภูมิ คุ้มม่วง ฝ้าย อินทร:
👍
นลัทธมล ปีเตอร์ แก้วรักมุกข์
นลัทธมล ปีเตอร์ แก้วรักมุกข์:
เกิดวันจันทร์ ปีขาล2517
Rossarin Lehto
Rossarin Lehto:
ปีขาลวันอังคาร.2517คะ
Dena Santey
Dena Santey:
...
อาทิตยา ใจงาม
อาทิตยา ใจงาม:
ปีขาลวันศุกร์2517(หญิง)ค่ะ
Katip Thepaopat
Katip Thepaopat:
ปีขาล วันอาทิตย์ 2517 ค่ะ
Aimon Thongphoumy
Aimon Thongphoumy:
ขาล วันเสาร์ 2529
kitta chanla
kitta chanla:
ปีขาล​ วันอังคาร​ เกิด​ 13​ สิงหาคม​ 2517​ ค่ะ
Noey งับ
Noey งับ:
ปีขาลวันเสาร์ ปี2553
นกน้อย ทํารังแต่พอตัว
นกน้อย ทํารังแต่พอตัว:
ปีขาล 2517 เป็นธาตุไม้ รึว่า ปี 2564 นับมาตรงกับธาตุไม้ พอดี จริงๆ ปี 2517 อยู่ในธาตุอะไร ค่ะ
น้อง แตงโม
น้อง แตงโม:
ปีขาลวันพฦหัสบดี2517
วิจิตร พันธ์ศิริ
วิจิตร พันธ์ศิริ:
ปีขาลวันพฤหัส2517จร้า
นิตยา แก้วเชื่อม
นิตยา แก้วเชื่อม:
ขาล วันอังคาร 2517
กนกวรรณ กะมลดุง
กนกวรรณ กะมลดุง:
ขอลองฟังดู
กันยภรณ์ บุปผาสวัสดิ์
กันยภรณ์ บุปผาสวัสดิ์:
ขาลวันอาทิตย์2517ยังจนอยุ่ค่ะ
Thanomsap Thongsaprang
Thanomsap Thongsaprang:
ปีขาล วันเสาว์ 4 สิงหา 2505
แดง กันกลิ่น
แดง กันกลิ่น:
ปีขาลวันพุธกลางคืน
Tanasan Seesomsuk
Tanasan Seesomsuk:
5มีน2517
Eak Pol
Eak Pol:
อาทิตย์ 2517 เผลอแป๊บเดียวจะ50ล่ะ ยังหาเมียไมได้เลย..กลุ้ม
พิมพ์นารา ธรรมคุณ
พิมพ์นารา ธรรมคุณ:
ปีขาล วันพฤหัสบดี 2517 ค่ะ
Chadaporn Rundström
Chadaporn Rundström:
2505
In Trend
In Trend:
ขาล.วันศุกร์ค่ะ.2517
Gufud Shuvc
Gufud Shuvc:
ขอบคุณค่ะ
notgumer mot
notgumer mot:
ขาลอังคาร 2505