ด่วน! จองซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก ลงทะเบียนแล้วแต่จองไม่ทัน ต้องดู!

ด่วน! จองซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก ลงทะเบียนแล้วแต่จองไม่ทัน ต้องดู!
วิธีการจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม ของ รพ.จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ยังเข้าจองไม่ได้ ในรอบแรกวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยเริ่มให้จอง วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00 น

2 ช่องทาง ดังนี้
1.เว็ปไซ https://sinopharm . ac.th
2.Application CRA SINOP

ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

สามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่ 6 สิงหาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564
หากท่านไม่ได้เข้ามาจองและโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยอัตโนมัติและหากท่านยังประสงค์ในการจองวัคซีนฟาร์มจะต้องลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป
อัตราค่าวัคซีน 2 โดสต่อคนรวม 1554 บาท โดยทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยจะบริจาคสมทบครึ่งยศให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้ารับวัคซีนได้ทันทีเท่านั้นสามารถลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติหรือเลขที่บัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และต้องตรงกับผู้ที่จะเข้ารับฉีดวัคซีนเท่านั้นไม่สามารถจองเผื่อกันได้ หลังจากจ่ายค่าวัคซีนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

#วัคซีนซิโนฟาร์ม #ซิโนฟาร์ม #จองซิโนฟาร์ม
ติดต่อ
[email protected]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: