'ดร.สุวรรณ' เข้ารพ.เส้นเลือดสมองแตก

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2020
'ดร.สุวรรณ' เข้ารพ.เส้นเลือดสมองแตก | Large Week
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร เข้ารับการรักษาตัว ที่ห้องผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ห้อง ICU หลังเกิดล้ม เส้นเลือดแตกในสมอง
#Large_Week