ดังอีกแล้วต่างประเทศออกข่าวสมเด็จพระเทพแบบนี้ !

#สมเด็จพระเทพ#ในหลวงรัชกาลที่สิบ#พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์
ข่าวต่างประเทศออกแบบนี้ สื่อราชวงศ์ชื่อดังในเนเธอร์แลนด์
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2021/01/koning-thailand-verwondt-eigen-zus

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: