ดัน “พัทยา” ฮับอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก ให้สิทธิพิเศษต่างชาติผลิตดิจิทัลคอนเทนต์

ดัน “พัทยา” ฮับอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก ให้สิทธิพิเศษต่างชาติผลิตดิจิทัลคอนเทนต์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เห็นชอบหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน รวมถึงเห็นชอบให้ริเริ่มโครงการรางวัลศิลปินส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศในลักษณะอำนาจละมุน เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ศิลปิน นักกีฬาและสื่อบันเทิงไทยที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่าน Soft Power ของไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยคัดเลือกบุคลากรไทยในสาขาต่างๆที่สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ไทยในระดับนานาชาติ

รมว.วธ.กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ วธ.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ พัฒนาแผนพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ และศักยภาพเป็นเมืองท่องเที่ยวให้สูงยิ่งขึ้น รวมถึง วธ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนเมืองพัทยา กับ 13 หน่วยงานไปเมื่อเร็วๆนี้ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมืองพัทยา กรมการท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น ตลอดจนให้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ เสนอรองนายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป

นายอิทธิพลกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตวีดิทัศน์ (ดิจิทัลคอนเทนต์) ของต่างชาติ ซึ่งเป็นมาตรการที่จะส่งเสริมให้บริษัทไทยเติบโตขึ้นด้วยการเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างโอกาสให้บริษัทขนาดเล็ก เปิดโอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติในไทย โดยออกมาตรการมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ผลิตต่างชาติที่มีการใช้จ่ายเงินที่มาจากต่างประเทศตามกรอบวงเงินที่กำหนด จะได้รับเงินคืนในอัตราส่วนร้อยละ 20 โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ อาทิ ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องเป็นคนไทย สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในไทย เป็นบริษัทที่มีพนักงานหลักเป็นคนไทยไม่เกินร้อยละ 70 หรือผู้ประกอบการอิสระต้องเป็นคนไทย เป็นต้น เพื่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมมากขึ้น บุคลากรของไทยได้รับการพัฒนาทักษะร่วมกับงานระดับโลกที่มีความท้าทาย มีการกระจายรายได้สู่ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในการเป็นประเทศที่มีฝีมือและความสามารถด้านงานสร้างสรรค์ ดึงดูดให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามามากขึ้น.

คุณกำลังดู: ดัน “พัทยา” ฮับอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก ให้สิทธิพิเศษต่างชาติผลิตดิจิทัลคอนเทนต์

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/east/2557051

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด