จ.อุบลฯ ออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ ประจำปี 2563

การออกรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 สามารถตรวจผลการออกสลากกาชาดสมนาคุณ ได้ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ทางเว็บไซต์ www.ubondopa.com