จ่อเปิดกระดานซื้อขายหุ้นอีอีซี

จ่อเปิดกระดานซื้อขายหุ้นอีอีซี

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยว่า ภายใต้ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกฎหมายอีอีซี ที่ได้ให้อำนาจทำเรื่องตลาดทุนของตัวเอง เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการระดมทุน และมีส่วนในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้หารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยทุกหน่วยงานยืนยันถึงความพร้อมที่จะเปิดตัวกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ของอีอีซีโดยเฉพาะ คาดว่ากลางปี 66 จะเปิดได้ตามแผน

สำหรับกระดานซื้อขายหุ้นของอีอีซี จะเปิดโอกาสให้บริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซี หรือบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนทำธุรกิจในพื้นที่อีอีซี สามารถนำหุ้นมาเทรดได้บนกระดานนี้ โดยการซื้อขายหุ้นจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับความนิยมจากบริษัทที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี รวมทั้งบริษัทที่จะเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่อีอีซี โดยการซื้อขายหุ้นเป็นเงินดอลลาร์ฯ ทำให้นักลงทุนไม่ต้องรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงิน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินบาท มีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากมีสกุลเงินดอลลาร์ฯเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นและเงินเข้าออกเป็นสกุลเงินเดียวกัน “กระดานหุ้นอีอีซี จะเป็นกลไกการระดมทุนใหม่ภาคเอกชนในอีอีซี โดยไม่เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทแม่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อื่น และกรณีที่หุ้นบริษัทใหญ่อยู่ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว ก็สามารถนำบริษัทลูกที่ทำธุรกิจในอีอีซี มาระดมทุนและนำหุ้นซื้อขายในกระดานอีอีซีได้ รวมถึงบริษัทต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทย โดยเข้ามาตั้งธุรกิจในอีอีซีแล้วระดมทุนในตลาดหุ้นอีอีซีได้ ซึ่งจะช่วยจูงใจให้บริษัทต่างชาติ รวมทั้งสตาร์ตอัพ เข้ามาลงทุนในอีอีซีมากขึ้น”

นายคณิศ กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อีอีซี มีความคืบหน้ามาก ล่าสุดที่บอร์ดอีอีซีเห็นชอบคือโครงการศูนย์ธุรกิจอีอีซีและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการที่จะมีการลงทุนกว่า 1.4 ล้านล้านบาท มีพื้นที่กว่า 1.5 หมื่นไร่ มีการแบ่งโซนพื้นที่เป็น 5 โซนได้แก่ ศูนย์สำนักงานใหญ่ภูมิภาคและศูนย์ราชการ ศูนย์การแพทย์แม่นยำ ศูนย์ธุรกิจอนาคต โซนที่อยู่อาศัยชั้นดีสำหรับคนทุกกลุ่มรายได้ และโซนศูนย์กลางทางการเงิน.

คุณกำลังดู: จ่อเปิดกระดานซื้อขายหุ้นอีอีซี

หมวดหมู่: การลงทุน

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/stockexchange/2622008

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด