COVID-19 - Deltacron เดลตาครอน

Covid-19 โควิด-19 เดลตาครอน Deltacron

เป็นสายพันธุ์ที่พบว่า มีพันธุกรรมของ สายพันธุ์โอมิครอน ในจีโนมของ สายพันธุ์เดลต้า

จากการค้นพบสายพันธ์ใหม่ ทำให้ชุดตรวจ ATK
เริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูง


อย่างไรก็ดีควรป้องกัน ตามคำแนะนำของแพทย์
หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทน์ทันที

#โควิด19 #เดลต้าครอน #deltacron

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: