"จีน" ไม่ทนเพโลซี เยือนไต้หวัน ประกาศใช้มาตรการจำเป็นทั้งหมด ปกป้องอธิปไตย

"กระทรวงการต่างประเทศจีน" ออกแถลงการณ์ชี้แนนซี เพโลซี ประธานรัฐสภาสหรัฐเยือนไต้หวัน ล่วงล้ำอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนอย่างรุนแรง บ่อนทำลายความสันติสุขในภูมิภาค

"จีน" ไม่ทนเพโลซี เยือนไต้หวัน ประกาศใช้มาตรการจำเป็นทั้งหมด ปกป้องอธิปไตย

เมื่อเวลา 23.00 น.ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 2 ส.ค.2565 กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกแถลงการณ์กรณีนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเยือนเขตปกครองไต้หวันของจีนเมื่อวันอังคาร (2 ส.ค.) โดยระบุว่า

การเยือนของนางเพโลซี เป็นการละเมิด "หลักการจีนเดียว" และหลักการที่สหรัฐเคยมีต่อจีน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรากฐานการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐ โดยเฉพาะได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างร้ายแรง

"การกระทำนี้บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งส่งสัญญาณผิดพลาดไปยังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเพื่อเอกราชไต้หวัน ดังนั้นจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นและประณามเรื่องนี้อย่างรุนแรง และขอแสดงการประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐในเรื่องนี้" แถลงการณ์ระบุ

จีนมีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของจีน"ที่แบ่งแยกไม่ได้" และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมดสิ่งนี้ได้รับการยอมรับชัดเจนจากมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติข้อที่ 2758 ปี 1971 นับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2492 โดยมี 181 ประเทศร่วมสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนบนพื้นฐานหลักการจีนเดียว

แถลงการณ์ระบุว่าหลักการจีนเดียวคือฉันทามติสากลของประชาคมระหว่างประเทศและเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คำถามที่มีต่อไต้หวันเป็นประเด็นสำคัญและละเอียดอ่อนที่สุดระหว่างจีนกับสหรัฐขอย้ำว่า ช่องแคบไต้หวันกำลังเผชิญกับความตึงเครียดรอบใหม่และถูกท้าทายที่รุนแรง เนื่องจากทางการไต้หวันและสหรัฐเคลื่อนไหวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ทางการไต้หวันยังคงแสวงหาแนวทางสนับสนุนจากสหรัฐหวังรับเอกราช ไต้หวันปฏิเสธที่จะยอมรับฉันทามติปี 1992 ก็เพื่อผลักดันและส่งเสริม "ความเป็นอิสระเพิ่มขึ้น"

ในส่วนของสหรัฐได้พยายามใช้ไต้หวันเพื่อควบคุมจีน ล้วนแต่บิดเบือน ปิดบัง และซ้อนเร้นเจตนาเชิงลึก โดยการส่งเสริมกิจกรรมแบ่งแยกดินแดนหวังให้"เอกราชของไต้หวัน" เหมือนกับการเล่นกับไฟ เป็นอันตรายอย่างยิ่ง และผู้ที่เล่นกับไฟจะพินาศเพราะไฟนั้นเอง

แถลงการณ์กระทรวงการต่างประเทศจีนมีใจความตอนหนึ่งระบุว่า "ชาวจีนทั้ง 1.4 พันล้านคนได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นเพื่อรักษามาตุภูมิ เจตจำนงของประชาชนไม่ควรถูกท้าทาย และกระแสของเวลาไม่สามารถย้อนกลับได้ ไม่มีประเทศใด กองกำลังใด และบุคคลใดปรามาสกับเจตจำนงอันแข็งแกร่งนี้ และเพื่อให้บรรลุการรวมชาติและการฟื้นฟูชาติ "จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมด" เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อตอบสนองต่อการเยือนของผู้บริหารระดับสูงของสหรัฐครั้งนี้ ย่อมได้รับผลที่ตามมาทั้งหมด ต้องตกเป็นภาระของฝ่ายสหรัฐและกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน"

จีนเรียกร้องให้สหรัฐหยุดเล่น "Taiwan card" กับจีน เพื่อใช้ไต้หวันเพื่อควบคุมจีน ควรเลิกยุ่งเกี่ยวกับไต้หวันและแทรกแซงกิจการภายในของจีน ควรหยุดสนับสนุนและปรองดองในกองกำลังแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน" ในทุกรูปแบบ ควรหยุดการกระทำที่พูดสิ่งหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม

คุณกำลังดู: "จีน" ไม่ทนเพโลซี เยือนไต้หวัน ประกาศใช้มาตรการจำเป็นทั้งหมด ปกป้องอธิปไตย

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/world/1018731

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด