“จีน” ลงดาบองค์กร เกี่ยวพันเอกราชไต้หวัน

“หม่า เสี่ยวกวง” โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ประกาศบทลงโทษกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวพันกับการมุ่งแสวงหา “เอกราชไต้หวัน”

“จีน” ลงดาบองค์กร เกี่ยวพันเอกราชไต้หวัน

“มูลนิธิประชาธิปไตยไต้หวัน” (Taiwan Foundation for Democracy) และ “กองทุนความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศ” (International Cooperation and Development Fund) ดำเนินกิจกรรมแบ่งแยกดินแดน “เอกราชไต้หวัน” บนเวทีระหว่างประเทศ และมุ่งเอาใจกลุ่มต่อต้านจีน ภายใต้หน้ากาก “ประชาธิปไตย” และ “ความร่วมมือและการพัฒนา”

นอกจากนั้นกลุ่มองค์กรข้างต้นยังโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีแผ่นดินใหญ่ ใช้เงินและกลวิธีการอื่นๆ เป็นสิ่งหลอกล่อใจเพื่อขยับขยายสิ่งที่เรียกว่า “สถานะระหว่างประเทศ” ของไต้หวัน และพยายามบ่อนทำลายการสนับสนุนหลักการจีนเดียวบนเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย

แผ่นดินใหญ่จึงมีมติบังคับใช้มาตรการลงโทษกลุ่มมูลนิธิดังกล่าว โดยห้ามการดำเนินความร่วมมือกับองค์กร ผู้ประกอบการ หรือบุคคลบนแผ่นดินใหญ่ ขณะเดียวกันจีนแผ่นดินใหญ่ยังจะลงโทษองค์กร ผู้ประกอบการ หรือบุคคล ที่เสนอเงินทุนหรือบริการแก่กลุ่มมูลนิธิดังกล่าว รวมถึงจะบังคับใช้มาตรการจำเป็นอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย

หม่าระบุว่าแผ่นดินใหญ่ยังห้ามองค์กร ผู้ประกอบการ หรือบุคคลบนแผ่นดินใหญ่ ดำเนินธุรกรรมหรือความร่วมมือกับสปีดเทค เอ็นเนอร์จี (Speedtech Energy) ไฮเว็บ เทคโนโลยี (Hyweb Technology) สกายลา (Skyla) สกายอายส์ จีพีเอส เทคโนโลยี (SkyEyes GPS Technology) และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่บริจาคเงินแก่กลุ่มมูลนิธิดังกล่าว รวมถึงห้ามหัวหน้าของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเดินทางสู่แผ่นดินใหญ่ด้วย

คุณกำลังดู: “จีน” ลงดาบองค์กร เกี่ยวพันเอกราชไต้หวัน

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/world/1018945

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด