"ชัยวุฒิ" ยัน เว็บฯป.ป.ช. ไม่โดนแฮก ปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์

"ชัยวุฒิ" แท็กทีม "สกมช." ยัน เว็บไซต์ ป.ป.ช. ไม่ได้ถูกแฮก แจง เป็นข้อมูลเปิดเผยอยู่แล้ว ระบบยังมั่นคงปลอดภัย ชี้ คนบางกลุ่มนำไปเผยแพร่อีกเว็บไซต์ จนเกิดความสับสน ยัน เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ ไม่ให้หน่วยงานรัฐถูกโจมตี

"ชัยวุฒิ" ยัน เว็บฯป.ป.ช. ไม่โดนแฮก ปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์

นายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม(ดีอีเอส)ร่วมกับพล.อ.ดร.ปรัชญาเฉลิมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินาวาอากาศเอกอมรชมเชยรองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติแถลงข่าวเรื่องเว็บไซต์สํานักงานป.ป.ช.มีข้อมูลรั่วไหล

นายชัยวุฒิกล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีที่มีนําเสนอข่าวมีข้อมูลทรัพย์สิน780บัญชี-เรื่องชี้มูล1,366คดีรั่วไหลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นของภาคเอกชนซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์ถูกแฮกทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส)และสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.)ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถูกแฮกไม่ได้ถูกโจมตีระบบของป.ป.ช.ยังมีความมั่นคงปลอดภัยโดยข้อมูลที่รั่วไหลออกไปเป็นข้อมูลที่ป.ป.ช.เป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วตามกฎหมายบัญชีทรัพย์สินข้อมูลมติชี้มูลความผิดซึ่งป.ป.ช.เปิดเผยอยู่แล้วแต่มีบุคคลบางกลุ่มนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลนั้นซึ่งทำให้เกิดความสับสนข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อนบิดเบือนเปลี่ยนแปลงทางป.ป.ช.จึงได้มีการแจ้งเตือนไม่ให้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวไปใช้ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ของป.ป.ช.เท่านั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ได้ถูกแฮกหรือโจมตี

ด้านนาวาอากาศเอกอมรกล่าวว่าในกรณีต่างๆเราได้ตรวจสอบพบเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกวันที่13มกราคมและหลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับทางป.ป.ช.อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าจากข้อมูลที่พบเจอนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้วแล้วก็ตัวเว็บฯรวมทั้งระบบต่างๆของป.ป.ช.ยังมีความมั่นคงปลอดภัยแต่ในสิ่งที่ถูกสื่อออกไปว่ามีการถูกแฮกนั้นมันไปเกิดขึ้นกับตัวระบบของหน่วยงานอื่นที่ได้ดูดข้อมูลนี้ไปแล้วก็ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นในส่วนประเด็นนี้คือตัวองค์กรที่เกี่ยวข้องยังมีความมั่นคงปลอดภัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางสกมช.กับทางดีอีเอสก็จะเตรียมการและเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งประเด็นนี้และก็ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต

"เราจะเฝ้าระวังติดตามปัญหาภัยคุกคามในโลกไซเบอร์อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีการถูกโจมตีในหน่วยงานของรัฐทั้งหมดโดยต่อจากนี้ทางหน่วยงานหรือทางพี่น้องประชาชนถูกโจมตีหรือมีปัญหาถูกแฮกต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางศูนย์เตือนภัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เจ้าหน้าที่NCERTและncsa.or.thเรามีหน่อยงานรับเรื่องร้องเรียนและคอยช่วยประสานงานอยู่ตลอดเวลา"นายชัยวุฒิกล่าว

คุณกำลังดู: "ชัยวุฒิ" ยัน เว็บฯป.ป.ช. ไม่โดนแฮก ปลอดภัย พร้อมเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000379

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด