"ชัยวุฒิ" ปัดเว็บดีอีเอส และ ป.ป.ช. ถูกแฮก ชี้ข้อมูลที่รั่วออกไปถูกเปิดเผยอยู่แล้ว

"ชัยวุฒิ" ปัดเว็บดีอีเอส และ ป.ป.ช. ถูกแฮก ชี้ข้อมูลที่รั่วออกไปถูกเปิดเผยอยู่แล้ว

ดีอีเอส จับมือ สกมช. ย้ำ เว็บไซต์ ป.ป.ช. ไม่ได้ถูกแฮก ยืนยัน ระบบป้องกันข้อมูลรัฐดีและปลอดภัย ชี้ข้อมูลที่รั่วไหลออกไปเป็นข้อมูลที่ ป.ป.ช.เปิดเผยอยู่แล้วตามกฎหมาย

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ร่วมกับ พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ, นาวาอากาศเอก อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แถลงข่าว เรื่องเว็บไซต์สํานักงาน ป.ป.ช.มีข้อมูลรั่วไหล

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่า จากเหตุการณ์กรณีที่มีนําเสนอข่าว มีข้อมูลทรัพย์สิน 780 บัญชี-เรื่องชี้มูล 1,366 คดี รั่วไหลไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นของภาคเอกชน ซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดว่าเว็บไซต์ถูกแฮก ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องนี้ไม่ได้ถูกแฮก ไม่ได้ถูกโจมตี ระบบของป.ป.ช.ยังมีความมั่นคงปลอดภัย โดยข้อมูลที่รั่วไหลออกไปเป็นข้อมูลที่ ป.ป.ช.เปิดเผยอยู่แล้วตามกฎหมาย บัญชีทรัพย์สิน ข้อมูลมติชี้มูลความผิดซึ่ง ป.ป.ช.เปิดเผยอยู่แล้ว แต่มีบุคคลบางกลุ่มนำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ของกลุ่มบุคคลนั้นซึ่งทำให้เกิดความสับสน ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน บิดเบือน เปลี่ยนแปลง ทาง ป.ป.ช.จึงได้มีการแจ้งเตือนไม่ให้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ดังกล่าวไปใช้ ให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ของ ป.ป.ช.เท่านั้นเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ได้ถูกแฮก หรือโจมตี

ด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในกรณีต่างๆ เราได้ตรวจสอบพบเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรก วันที่ 13 มกราคม 2565 และหลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับทาง ป.ป.ช.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจากข้อมูลที่พบเจอนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยอยู่แล้ว ยืนยันว่าตัวเว็บรวมทั้งระบบต่างๆ ของ ป.ป.ช.ยังมีความมั่นคงปลอดภัย แต่ในสิ่งที่ถูกสื่อออกไปว่ามีการถูกแฮกนั้นมันไปเกิดขึ้นกับตัวระบบของหน่วยงานอื่นที่ได้ดูดข้อมูลนี้ไปแล้วก่อให้เกิดการเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นในส่วนประเด็นนี้คือตัวองค์กรที่เกี่ยวข้องยังมีความมั่นคงปลอดภัย แต่ถึงอย่างไรก็ตามทาง สกมช. กับทาง ดีอี ก็จะเตรียมการและเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งประเด็นนี้และก็ประเด็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต

นายชัยวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต่อจากนี้หากทางหน่วยงาน หรือประชาชนถูกโจมตีหรือมีปัญหาถูกแฮกต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางศูนย์เตือนภัยเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เจ้าหน้าที่ NCERT และ ncsa.or.th เรามีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน และคอยช่วยประสานงานอยู่ตลอดเวลา.

คุณกำลังดู: "ชัยวุฒิ" ปัดเว็บดีอีเอส และ ป.ป.ช. ถูกแฮก ชี้ข้อมูลที่รั่วออกไปถูกเปิดเผยอยู่แล้ว

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2373820

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด