ช้อปดีมีคืน 2566 กรมสรรพากร ย้ำใบเสร็จค่าน้ำมันยึดรายชื่อคนจ่ายเงินแม้ใช้รถญาติ

ช้อปดีมีคืน 2566 กรมสรรพากร แนะขอใบกำกับภาษี เพื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษี พร้อมระบุ ใบเสร็จค่าน้ำมันยึดรายชื่อคนจ่ายเงินเป็นหลักแม้จะใช้รถยนต์คนอื่น

ช้อปดีมีคืน 2566 กรมสรรพากร ย้ำใบเสร็จค่าน้ำมันยึดรายชื่อคนจ่ายเงินแม้ใช้รถญาติ

ช้อปดีมีคืน 2566 กรมสรรพากร ยันใครเป็นคนจ่ายค่าเติมน้ำมันให้ยึดรายชื่อคนนั้น แม้จะใช้รถยนต์ผู้อื่น ไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์

เว็บไซต์สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้ออกมาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566” เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จึงอยากให้ผู้ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • ซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือรวมยอดกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  • ซื้อสินค้าหรือค่าบริการผ่านออนไลน์ ไม่เกิน 10,000 บาท ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

โดยสินค้าและบริการสามารถลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นร้านค้าจดทะเบียนภาษี VAT สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) กรมสรรพากรขอย้ำว่า

สำหรับค่าน้ำมันรถยนต์ ใครเป็นผู้จ่ายเงินค่าน้ำมัน สรรพากรให้สิทธิคนดังกล่าว แม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่น โดยไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์

สำหรับสินค้าและบริการที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์ บริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสินค้าเหล่านี้ได้รับการดูแลจากงบประมาณและเรื่องภาษีหลายประเภท

คุณกำลังดู: ช้อปดีมีคืน 2566 กรมสรรพากร ย้ำใบเสร็จค่าน้ำมันยึดรายชื่อคนจ่ายเงินแม้ใช้รถญาติ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/892611/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด