ช็อก "เจย์ ศุภกาญจน์" ลูกชาย "เจี๊ยบ กาญจนาพร" ผูกคอเสียชีวิตในบ้านพัก

'พล.อ.วิทวัส' ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เน้น 3 ประเด็นสำคัญ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ช็อก "เจย์ ศุภกาญจน์" ลูกชาย "เจี๊ยบ กาญจนาพร" ผูกคอเสียชีวิตในบ้านพัก

'พล.อ.วิทวัส' ผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เน้น 3 ประเด็นสำคัญ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามคำแนะนำของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2557 ซึ่ง พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ได้กำหนดเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเผยแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างเสมอภาค สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยในเวทีโลก

ทั้งนี้ พล.อ.วิทวัส กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า ต้องมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญ อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค รวมถึงมุ่งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม วางรากฐานสร้างเครือข่าย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถให้ข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลได้

 

"พล.อ.วิทวัส" เน้น 3 ประเด็นสำคัญ ทำหน้าที่ผู้ตรวจฯ

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานในฐานะผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า
ต้องมุ่งเน้น 3 เรื่องสำคัญ คือต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาและกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องไม่ล่าช้า ปรับช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มความสะดวกโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์

นอกจากนั้น ยังมุ่งสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่ายให้ประชาชนมีส่วนร่วม เน้นการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของคุณธรรม และท้ายที่สุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะต้องมีความรู้ความสามารถให้ข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและรัฐสภาได้เป็นอย่างดี รวมถึงการใช้อำนาจของต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของรัฐ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ในปี 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินระดับโลก ครั้งที่ 11  ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน นานาประเทศ เข้าร่วมกว่า 150 คณะ โดยจัดประชุมดังกล่าวจะเป็นการสร้างและส่งเสริมบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ให้ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลยิ่งขึ้น

 


คุณกำลังดู: ช็อก "เจย์ ศุภกาญจน์" ลูกชาย "เจี๊ยบ กาญจนาพร" ผูกคอเสียชีวิตในบ้านพัก

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/news/1711137/

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด