ช่วง... "เลือกตั้ง ท้องถิ่น 63" เตรียมพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข่าวค่ำ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 #NBT2HD

ช่วง เลือกตั้ง ท้องถิ่น 63 วันนี้ (6 ธ.ค.) ไปดู การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง นายก อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้