เฉลย onet 63 คณิต ม.6 (ครบทุกข้อ) | โดย สุนทร พิมเสน

ดาวน์โหลดข้อสอบตันฉบับจากเวป สทศ. หรือทาง inbox Facebook (เพจ) : Soonthon Phimsen - สุนทร พิมเสน
Line ID : p.soonthon
Twitter : SOONTHON PHIMSEN
ข้อสอบโอเนต (onet) คณิตศาสตร์ ม.6 สอบไปเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563