เช็คสิทธิ์ประกันสังคม"มาตรา 33,39,40 เช็คเลย! สิทธิ์ของตัวท่านเอง โควิด19

เช็คคนที่ได้รับ10,000บาท
https://youtu.be/JjEwcef60I0
ใครลงอาชีพ???โปรดดู
https://youtu.be/hFrDL4zdz9A
พรุ่งนี้โอนถล่ม
https://youtu.be/B0smIXPfJD0

รับเงินเพิ่มอีกสามกลุ่ม
https://youtu.be/TND9lYh2xPs
เช็คสถานะยื่นทบทวนสิทธิ์
https://youtu.be/cKXEcx9XwVM
กู้เงินกสิกรง่ายๆ(ภายในไม่กี่นาที)
https://youtu.be/2vDoJAQPY6U
กู้เงินออมสินเข้าใจง่ายมากๆ
https://youtu.be/R-X4HIBWv4Q
เกษตรกรได้รับเงินวันไหน???
https://youtu.be/LMnbTbctPIw
เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา33,39,40
https://youtu.be/z0EtqXNo-MI

เพราะการระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้พนักงานและลูกจ้างจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วย ว่างงาน ตกงาน ขาดรายได้ แต่หากใครเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, มาตรา 39 หรือมาตรา 40 ก็ยังได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมอยู่บ้าง ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละมาตรา


          วันนี้เราจึงสรุปมาให้ทราบกันชัด ๆ ว่า สิทธิประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนมาตราต่าง ๆ จะได้รับความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นั้นมีอะไรบ้าง และต้องส่งเงินสมทบมานานแค่ไหนถึงจะมีสิทธิ์

    ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ พนักงาน มนุษย์เงินเดือน หรือลูกจ้างเอกชนที่ยังทำงานกับนายจ้างอยู่ในสถานประกอบการ ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะส่งเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 750 บาท ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับสิทธิ์หลายข้อ ทั้งกรณีรักษาพยาบาล กรณีว่างงาน 
    ผู้ประกันตน มาตรา 40 ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เนื่องจากประกันสังคม มาตรา 40 ไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาล หากต้องการใช้สิทธิ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา หรือรักษาพยาบาลเมื่อป่วยโควิด-19 ต้องใช้สิทธิบัตรทอง จาก สปสช.


เช็คสิทธิ์ประกันสังคม"มาตรา 33,39,40 เช็คเลย! สิทธิ์ของตัวท่านเอง โควิด19

#รุตสายฮาหนุ่มยอดแหลม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: