ตรวจสอบสิทธิ์ { ชิม ช้อป ใช้ } ง่าย ๆ ใน 1 นาที !!!

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศ "ชิมช้อปใช้”
ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)
เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล


ลงทะเบียน : https://www.ชิมช้อปใช้.com

รายชื่อร้านค้า
Pantip : https://pantip.com/topic/39255490

#ชิมช้อปใช้ #เป๋าตัง

------------------------------------------------------------------------------------

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :https://www.facebook.com/reviewwa2017/

ติดต่องาน
[email protected]