"เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ บิน "ญี่ปุ่น" ร่วมมือระบบเกษตรและอาหาร 2 ประเทศ

"เฉลิมชัย ศรีอ่อน" รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะ ตะลุยแดนปลาดิบ ถก 3 ประเด็นหลัก จับมือเสริมแกร่งระบบเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงตลาดส่งออกในภูมิภาค

"เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ บิน "ญี่ปุ่น" ร่วมมือระบบเกษตรและอาหาร 2 ประเทศ

"เฉลิมชัย ศรีอ่อน" รมว.เกษตรและสหกรณ์นำคณะ ตะลุยแดนปลาดิบ ถก 3 ประเด็นหลัก จับมือเสริมแกร่งระบบเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงตลาดส่งออกในภูมิภาค


วันที่ 19 ม.ค. 66 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับนายอัตสึชิ โนนากะ รมช.เกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับภูมิภาค การอำนวยความสะดวกตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ตลอดจนกรอบความร่วมมือในสถานการณ์วิกฤติคับขัน เมื่อวันที่ 18 ม.ค.66 ณ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โอกาสนี้ ประเทศไทยได้หยิบยกประเด็นหารือใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลักดันการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารและปัจจัยการผลิต โดยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล นโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดเหตุวิกฤต ซึ่งการมีกรอบหารือจะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการผลักดันความร่วมมือในเชิงลึก 2. สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการประชุมหารือระดับสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทย-ญี่ปุ่น (HLCD) ครั้งที่ 3 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ณ กรุงเทพฯ และเป็นโอกาสอันดีที่จะหารือและรับฟังรวมทั้งจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของไทยและญี่ปุ่น ชี้แจงและให้ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างสองประเทศ และ 3.เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้ามังคุดของไทยและส้มของญี่ปุ่น และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรรายการใหม่ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งของไทยและข้าวกล้องของญี่ปุ่น เพื่อให้ทั้งสองประเทศได้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรได้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น และเกิดความสัมพันธ์แบบ Win-Win กับทั้งสองฝ่าย
ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น ได้หยิบประเด็นหารือร่วมกับไทย ในประเด็นการจัดทำเอกสารความร่วมมือเกี่ยวกับ “แผนความร่วมมือเกษตรยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร (MEADRI) ญี่ปุ่น-อาเซียน” รวมทั้งการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น

“การหารือร่วมกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะได้ต่อยอดแนวทางความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันในเชิงลึกยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมขยายความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้ยั่งยืน โดยในส่วนของประเด็นที่ญี่ปุ่นหารือ ประเทศไทย เราพร้อมให้ความร่วมมือตามแผน MEADRI ที่เสนอทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และ BCG ของประเทศไทย รวมถึงประเทศไทย ยังเห็นด้วยในการออกถ้อยแถลงร่วมเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหารและการเกษตรยั่งยืน ร่วมกับอีก 7 ประเทศ ตามข้อเสนอของ MAFF ที่เสนอต่อที่ประชุม UN Food Systems Pre-Summit เมื่อเดือน ก.ค.64 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี” นายเฉลิมชัย กล่าว.

คุณกำลังดู: "เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ บิน "ญี่ปุ่น" ร่วมมือระบบเกษตรและอาหาร 2 ประเทศ

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2607270

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด