เช็กวันเงินเข้า ‘บัตรคนจน’ เดือนกันยายน ได้ค่าอะไรบ้าง เช็คสิทธิ์ที่นี่!

สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในทุกๆ เดือนจะได้รับสิทธิในเงินช่วยเหลือและเยียวยาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค การเดินทาง และอื่นๆ

สำหรับเดือนกันยายน 2563 ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" จะได้รับสิทธิช่วยเหลือจากภาครัฐอะไรบ้าง และเงินเข้าวันไหน มาดูกัน

- เงินเข้าวันที่ 1 เป็นค่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แยกเป็นผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200 บาทต่อคนต่อเดือน ขณะที่ผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อคนต่อเดือน

- วงเงินค่าโดยสารรถ ขสมก. บขส. และรถไฟฟ้า วงเงิน 500 บาทต่อเดือน สามารถใช้ชำระค่าโดยสารรถ ขสมก. ผ่านระบบ e-Ticket และรถไฟฟ้า โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้สิทธิ ซึ่งหากใช้วงเงินนี้ไม่หมดในรอบเดือน จะไม่มีการสะสมให้ในเดือนถัดไป เมื่อถึงรอบตามที่กำหนด หรือวันที่ 1 ของทุกเดือน วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ

- เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ถึงเดือนกันยายน 2563 นี้เท่านั้น โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน

- ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

- ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้


--------------------------------------------------
ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
#รอดไปด้วยกัน #รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน #ทินโชคกมลกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/205790

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

9 ความคิดเห็น:

Hello Angel
Hello Angel:
เงินไม่ใช่งาน
ได้ไม่ทั่วกัน
แต่ติดหนี้เหมือนกัน
Cha TH
Cha TH:
ผมอยากรู้ผมใช้แค่ซื้อของอย่างเดียวเดือนๆค่าน้ำค่าไปก็ต้องจ่ายเองตลอด
KoboriTM
KoboriTM:
ไหนอะเงินผู้สูงอายุ???
อุษา อาศรัย
อุษา อาศรัย:
เพลงรัชนกสีลาโพ
Ticha Ticha
Ticha Ticha:
ไม่ได้ตั้งแต่ก.ค แล้ว ช่วยเหลือคนแก่
ปริญญา ตระกุลจันทร์
ปริญญา ตระกุลจันทร์:
มั่ยมีอะไรเข้าเนยคะ
พรธนา เจริญจิต
พรธนา เจริญจิต:
อย่างเดิมๆอันไหม่เงินเข้าไหม่มีไหม
Wilai Kajiura
Wilai Kajiura:
พูดตามพิมพ์มาก็ยังไม่เข้า
พรธนา เจริญจิต
พรธนา เจริญจิต:
ค่า แก๊สค่ารถเดินทางค่าไฟค่านำ้ไม่ได้รับทำไมไม่แปลเปน็เงินสดคนที่ไม่ได้ไปใช้ละคะ