เช็กรายชื่อ "ร้านยา" ใกล้บ้านทั่วประเทศ "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิดสีเขียว

เช็กรายชื่อ "ร้านยา" ใกล้บ้านทั่วประเทศ "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิดสีเขียว

เช็กรายชื่อ "ร้านยา" ใกล้บ้านทั่วประเทศ "เจอ แจก จบ" ร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มีอาการเล็กน้อย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยารักษาอย่างรวดเร็ว

จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับแนวทางรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือ "เจอ แจก จบ" ในสถานพยาบาลต่างๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มีอาการเล็กน้อยโดยเฉพาะหน่วยบริการใกล้บ้าน พร้อมชวน "ร้านยา"มาร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยในการเข้าถึงยาได้อย่างรวดเร็ว

โดยผู้ที่ตรวจคัดกรองเชื้อด้วย ATK แล้วขึ้น 2 ขีด เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่มีอาการเล็กน้อย และเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ "ร้านยา" ที่เข้าร่วมโครงการ แต่จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการ เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ และบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรม AMED Telehealth ระบบบริการการแพทย์ทางไกล

ซึ่งขณะนี้มี "ร้านยา" ที่เข้าร่วมทั่วประเทศ แล้วกว่า 700 แห่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช.แล้ว 440 แห่ง โดยสามารถ ตรวจสอบรายชื่อร้านยา ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. https://www.nhso.go.th/

หรือสังเกตสติกเกอร์ที่หน้า "ร้านยา" ซึ่งจะมีข้อความประชาสัมพันธ์ว่า "สถานบริการเภสัชกรรมชุมชน เครือข่ายเภสัชกรอาสาปรึกษาโควิดผ่านระบบเภสัชกรรมทางไกล"

ขณะที่ร้านยาเอง จะรับค่าใช้จ่ายกรณีบริการทางเภสัชกรรม ในการดูแลผู้ติดเชื้อ ตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. เป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาทต่อคน ครอบคลุมการบริการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการแยกกักตัวที่บ้าน, ค่ายาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็น รวมค่าบริการจ่ายยากรณีที่แพทย์สั่งจ่าย, ค่าบริการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ยา และติดตามอาการผู้ติดเชื้อเมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรก, การจัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ติดเชื้อโควิดมีอาการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้"ร้านยา" ในโครงการสามารถให้บริการได้เฉพาะสิทธิบัตรทอง ข้าราชการ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นยังไม่รวมผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แต่ล่าสุด มีรายงานว่า สิทธิประกันสังคม ผ่านมติคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิที่ร้านยาได้.

คุณกำลังดู: เช็กรายชื่อ "ร้านยา" ใกล้บ้านทั่วประเทศ "เจอ แจก จบ" ผู้ป่วยโควิดสีเขียว

หมวดหมู่: สังคม

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2373385

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด