เช็คด่วน! เงินเข้าพรุ่งนี้ เยียวยา 15000 ประกันสังคม มาตรา 33 ชัดเจนที่นี่ ll 28 ส.ค.63

ข่าวดี ! ประกันสังคม ยัน พร้อมจ่าย 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โอนเข้าบัญชีให้ผู้ประกันตน 28 ส.ค. 2563 นี้

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ “มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา” เพื่อให้สํานักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้
โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สํานักงานประกันสังคม จัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที
โฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวย้ําถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ดังกล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
และไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์แต่อย่างใด ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ศูนย์สารนิเทศ สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th สายด่วน โทร.1506


เงินเยียวยาประกันสังคม,เงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุดได้วันไหน,เงินเยียวยาประกันสังคมได้วันไหน,เงินเยียวยาประกันสังคม5000ล่าสุด,เงินเยียวยาประกันสังคมได้กี่เดือน,เงินเยียวยา15000ประกันสังคม,เงินเยียวยา15000 มาตรา33,ประกันสังคมมาตรา33,ประกันสังคม,เงินเยียวยา,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคม,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุดวันนี้,ข่าวเงินเยียวยา15000บาทล่าสุด,เงินประกันสังคม,เงินประกันสังคมได้กี่เดือน,เงินประกันสังคมล่าสุด,เงินช่วยเหลือ

เยียวยาประกันสังคม พร้อมจ่ายเงิน 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 แล้ว
อย่างไรก็ตาม แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เผยข้อมูลอีกว่า ประกันสังคมเตรียมโอนเงินชดเชยรายได้ 1.5 หมื่น ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา เริ่มต้นในวันที่ 28 ส.ค.63 นี้

ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารกรุงไทยจะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ผู้ประกันตนที่ใช้ธนาคารอื่นๆ จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมารโครงการ มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุวิสัย แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้ เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

เงินเยียวยาประกันสังคม,เงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุดได้วันไหน,เงินเยียวยาประกันสังคมได้วันไหน,เงินเยียวยาประกันสังคม5000ล่าสุด,เงินเยียวยาประกันสังคมได้กี่เดือน,เงินเยียวยา15000ประกันสังคม,เงินเยียวยา15000 มาตรา33,ประกันสังคมมาตรา33,ประกันสังคม,เงินเยียวยา,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคม,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุด,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา33,ข่าวเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุดวันนี้,ข่าวเงินเยียวยา15000บาทล่าสุด,เงินประกันสังคม,เงินประกันสังคมได้กี่เดือน,เงินประกันสังคมล่าสุด,เราไม่ทิ้งกัน

#ประกันสังคม #เงินเยียวยา #เงินเยียวยา15000ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: