#ชดเชยหยุดสงกรานต์#ข่าวชดเชยวันหยุดสงกรานต์ระหว่าง 4-9 กรกฏาคม 2563 จริงหรือไม่! มีคำตอบ!! #ข่าวดี#

เผยแล้ว! ชดเชยวันหยุดสงกรานต์ ในเดือนกรกฎานี้ ส่อยาว ถึง 6 วัน
ศบค.เผยแล้ว! ศุกร์นี้ เตรียมพิจารณาวันหยุดชดเชยสงกรานต์ เผยเป็นไปได้ช่วง 4-9 ก.ค. (กว่า 6 วัน) หรือช่วงปลายเดือน ยึดสาธารณสุขเป็นหลัก#ชดเชยหยุดสงกรานต์#ข่าวชดเชยวันหยุดสงกรานต์ระหว่าง 4-9 กรกฏาคม 2563 จริงหรือไม่! มีคำตอบ!! #ข่าวดี# #ชดเชยหยุดสงกรานต์#ข่าวชดเชยวันหยุดสงกรานต์ระหว่าง 4-9 กรกฏาคม 2563 จริงหรือไม่! มีคำตอบ!! #ข่าวดี# #ชดเชยหยุดสงกรานต์#ข่าวชดเชยวันหยุดสงกรานต์ระหว่าง 4-9 กรกฏาคม 2563 จริงหรือไม่! มีคำตอบ!! #ข่าวดี#