ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้าน Covid home tester kit 2/3)

ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองที่บ้าน
Covid home tester kit by NHS UK(2/3)

ชุดตรวจได้รับจากหน่วยงานสาธารณาสุข ของอังกฤษจากการซุ่มเลือกเป้าหมายในการตรวจเผื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเเพร่กระจายของเชื้อโควิด
ผู้ตรวจไม่จำเป็นในการให้ข้อมูลกับรัฐบาลหรือเข้าร่วมตรวจ

#covidtesterkit
#nhs
#covid19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: