ชาวกรุง นับถอยหลัง “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน สำหรับการ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ที่รอคอยมาเกือบ 10 ปี ต้องเตรียมเอกสารอะไรและตรวจสอบสิทธิอย่างไรบ้าง

ชาวกรุง นับถอยหลัง “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เหลือกเวลาอีกไม่นานสำหรับการเลือกตั้ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” และ “สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” (ส.ก.) ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. นี้

ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งพ่อเมือง "ผู้ว่าฯ กทม." มากถึง 31 คน ตัดสิทธิ 1 ราย โดยมีทั้งผู้สมัครที่มาจากพรรคการเมืองและผู้สมัครในนามอิสระ เป็นผู้สมัครเพศชาย 25 คน ผู้สมัครเพศหญิง 6 คน

ส่วนผู้สมัคร ส.ก. ทั้งหมด 50 เขต มีผู้สมัครรวม 382 คน ที่ผ่านการรับสมัครไปแล้วเมื่อ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. 65 -4 เม.ย. 65 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

และเนื่องจากไม่ได้มีการเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม." และ "ส.ก." มานานหลายปี หลายคนอาจจะยังไม่เคยเลือกตั้งมาก่อนและถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก หรืออีกหลายคนอาจจะยังไม่แน่ใจในการเช็กสิทธิเลือกตั้งของตัวเอง รวมถึงรูปแบบของการเลือกตั้งในครั้งนี้

ตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน “ผู้ว่าฯ กทม.” และ “ส.ก.”

1. มีสัญชาติไทยแต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งคือเกิดก่อนวันที่24พ.ค. 2547

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้ง(สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนวันที่23พ.ค.2564และผู้มีสิทธิเลือกตั้งส.ก.ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ก่อนวันที่23พ.ค.2564

4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสิทธิทางช่องทางออนไลน์ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้ที่stat.bora.dopa.go.th

แต่ถ้าหากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันคือก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่15 - 21พ.ค. 65และหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่23 - 29พ.ค. 65

"สีบัตร" เลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” และ “ส.ก.”

บัตรลงคะแนนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ใช้บัตรสีน้ำตาล

บัตรลงคะแนนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ใช้บัตรสีชมพู

ขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งต่อไป

1. การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งภายในวันที่26เม.ย.

2. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่26เม.ย. 65

3. การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/รปภ. /อสส. /เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในวันที่1พ.ค. 65

4. การส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเจ้าบ้านภายในวันที่6พ.ค. 65

5. การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง/การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อภายในวันที่11พ.ค.65

6. ส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครภายในวันที่14พ.ค. 65

7. การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งรอบแรกวันที่15–21พ.ค.65และรอบหลังวันที่23–29พ.ค.65

8. การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งวันที่21พ.ค.65

คุณกำลังดู: ชาวกรุง นับถอยหลัง “เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/politics/1000651

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด