แฉคลิป"คชโยธี" ไม่ได้เป็นสมาชิกไทยภักดี #เผด็จการจงเจริญ

#คชโยธี#หมอวรงค์#กลุ่มไทยภักดี

แฉคลิป"คชโยธี"
ไม่ได้เป็นสมาชิกไทยภักดี

#เผด็จการจงเจริญ