แฉข่าวเช้า - 2 เมษายน 2563

ทันทุกกระแส แฉทุกข่าว กับ ‘แฉข่าวเช้า’
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 8.00 – 10.00 น.
ที่นี่ EFM94 อารมณ์ดี เพลงดีทุกแนว
.
ขอบคุณผู้สนับสนุน
- กองทุนบัวหลวง : https://www.bblam.co.th/products/mutual-funds/9176/btpssf/9345?fbclid=IwAR0dExnK61j6865YglWTDn2V-SYC9YWp_0TSPc4TUaXygnRy1kscTluWznM