ชาวอุบลราชธานีตื่นตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ.

การเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นการวัดฐานคะแนนเสียงการเมืองระดับชาติในพื้นที่ด้วย

#เลือกตั้งอบจ #ThaiPBSnews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

3 ความคิดเห็น:

Werty A22
Werty A22:
แค่เลือกบางหน่วยก็ใหม่ก็สอาดนักนะครับ
Prasong Aurarak
Prasong Aurarak:
ดีมากนครอุบลเลือกตั้งปีนี้
อดิศักดิ์ ดวงเพชร
อดิศักดิ์ ดวงเพชร:
รับเงินคนละเท่าไหร่... ครับ..