เจาะข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ อะไร ?
ออกสอบตรงไหน ?
15 นาที นี้ คือ ความกระจ่าง !!!
#โปรดแชร์