จัดนิทรรศการ “โขน” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงฟื้นนาฏศิลป์ชั้นสูง

จัดนิทรรศการ “โขน” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงฟื้นนาฏศิลป์ชั้นสูง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสาน ไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งมุ่งเผยแพร่คุณค่าและความสำคัญของโขนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทำนุบำรุงโขน ทรงฟื้นฟู สืบศาสตร์ศิลป์แผ่นดินหลายแขนงที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงโขน ซึ่งไม่ใช่แค่การฟื้นฟู นาฏศิลป์ แต่เป็นการพลิกฟื้นศาสตร์และศิลป์ งานฝีมือ ช่างหัตถศิลป์ไทยหลายสาขา รวมถึงฝีมืออันประณีตของงานช่างทุกแขนง เพื่อเชิดชูศิลปะการแสดงชั้นสูงแขนงนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับการจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ด้านหน้าทางเข้าต้อนรับด้วยฉากหนุมานอมพลับพลา ฉากสำคัญของการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนสะกดทัพ จากนั้นเข้าสู่นิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวกว่าจะเป็นโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯในการจัดแสดงทั้งหมด 9 ตอน ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ส่วนที่ 2 การจำลองห้องโถงให้เสมือนฉากการแสดงโขนบนเวที ตอน ยกรบ เป็นการปะทะทัพ ระหว่างฝ่ายยักษ์และฝ่ายลิง นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับงานช่างฝีมือทางศิลปะ ได้แก่ สร้างศิลปิน สร้างช่างฝีมือ ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ หัวโขน การจัดการบนเวทีการแสดง การพากย์เจรจา การออกแบบ ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก แสง สี เสียง ที่สำคัญ โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยังได้สร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กและเยาวชน ให้เป็นส่วนสำคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ส่วนที่ 3 การสาธิตงานช่าง และงานฝีมือของศิลปะทุกแขนง อาทิ สาธิตการจัดทำเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ งานปัก งานทอ รวมทั้ง สาธิตการทำหัวโขน ส่วนที่ 4 เป็นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในตอนสำคัญ เช่นตอนนางลอย ตอนหนุมานรบอังกาศตะไล ตอนทศกัณฐ์ลงสวน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และทุกวันจะเปิดให้เข้าชมบันทึกการแสดงโขนที่ได้จัดแสดงตลอดระยะเวลา 15 ปี ในเวลา 19.00-20.00 น.

คุณกำลังดู: จัดนิทรรศการ “โขน” เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ทรงฟื้นนาฏศิลป์ชั้นสูง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2463974

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด