จับตาทิศทางและความรุนแรงพายุ"ฮีโกส"24-26 ส.ค.นี้ #พายุฮีโกส

#พายุลูกที่7ทะเลแปซิคฟิค #พายุฮีโกส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: