แจ้งด่วนเย็นนี้ค่ะ!!เสด็จพร้อมกันทุกพระองค์เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปในการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันจักรี และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ในเวลา ๑๖.๐๐ น.
.
จากนั้นในเวลา ๑๗.๐๐ น.เสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวังเวลา