จี้ “บิ๊กป๊อก” สอบจริยธรรม สั่งปลดปลัดมหาดไทย ดูถูก-บูลลี่ผู้ใต้บังคับบัญชา

จี้ “บิ๊กป๊อก” สอบจริยธรรม สั่งปลดปลัดมหาดไทย ดูถูก-บูลลี่ผู้ใต้บังคับบัญชา

“ศรีสุวรรณ” ร้องเรียนถึง “พล.อ.อนุพงษ์” สอบจริยธรรมร้ายแรงและสั่งปลด “สุทธิพงษ์” ปลัดมหาดไทย กรณีดุด่าดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชาและสถาบันการศึกษา ชี้ หากเพิกเฉยอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กในวันนี้ (31 ธ.ค. 2565) ถึงกรณีที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ใช้คำพูดผรุสวาทดูหมิ่นผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ามกลางที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 โดยมีการถ่ายทอดระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังหน่วยงานในสังกัดหลายจังหวัด และคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และตำหนิอย่างรุนแรงของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้

แม้ นายสุทธิพงษ์ จะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยอมรับว่าพูดจริง แต่ภาคเสธว่าไม่มีเจตนาจะดูถูกสถาบันการศึกษาใดๆ เป็นคนพูดจาสไตล์ลูกทุ่ง อาจมีการดุด่าลูกน้องเพื่อเร่งรัดงาน เรื่องถ้อยคำขอน้อมรับด้วยความเสียใจ และขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่ดูหมิ่นสถาบันการศึกษาใดๆ เลยนั้น

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เป็นการแก้ตัวไปแบบน้ำขุ่นๆ ทั้งที่ นายสุทธิพงษ์ มีวุฒิภาวะเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จบการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก ย่อมต้องรู้กาลเทศะในการใช้คำพูดดี การออกมาภาคเสธดังกล่าวไม่มีน้ำหนักที่สังคมจะรับฟังได้

ทั้งนี้ คำพูดดังกล่าวอาจส่อไปในทางขัดต่อ ข้อ 2 (2) และ (7) ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ที่ออกตามความในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ที่กำหนดว่า “ข้าราชการต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน...”

อีกทั้งยังขัดต่อแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการฯ ตามหนังสือสั่งการของเลขาธิการ ก.พ.ที่ นร 1019/ ว 9 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2564 ในข้อที่ไม่ควรทำ ข้อ 19 ที่ว่า “ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ของตนเองและราชการ”

นอกจากนี้ คำพูดดังกล่าวอาจเข้าข่ายการดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือหมิ่นประมาทเจ้าพนักงาน ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 มาตรา 326 และมาตรา 136 โดยเทียบเคียงได้ตามฎีกา 445/2522, 6629/2556, 5257/2548 ฯลฯ มีโทษทั้งปรับและหรือจำคุก

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายศรีสุวรรณ ระบุในช่วงท้ายว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเห็นว่าการใช้คำพูดดังกล่าวต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในที่สาธารณะ เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างร้ายแรง และฝ่าฝืนข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ก.ม.จ.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ในฐานะผู้บังคับบัญชาดำเนินการลงโทษตามครรลองที่กฎหมายกำหนด โดยสั่งปลดออกจากตำแหน่งไปเสีย

“วันนี้สมาคมฯ จึงทำหนังสือร้องเรียนไปยัง รมว.มหาดไทย ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยด่วนต่อไป หากเพิกเฉย รมว.มหาดไทย ก็อาจเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามไปด้วย”

คุณกำลังดู: จี้ “บิ๊กป๊อก” สอบจริยธรรม สั่งปลดปลัดมหาดไทย ดูถูก-บูลลี่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2591661

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด