บอร์ดใหม่ กสทช. นัด 27 เม.ย. ถก ‘ทรู-ดีแทค’

สำหรับภารกิจเร่งด่วนของ กสทช. คือ เรื่องการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  หรือดีแทค ซึ่งได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว ทั้งจากสื่อ และเอกสารประกอบต่างๆ การบ้านมีเยอะ จึงต้องมาฟังเจ้าของพื้นที่ก่อน

บอร์ดใหม่ กสทช. นัด 27 เม.ย. ถก ‘ทรู-ดีแทค’

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ชุดใหม่ได้เริ่มปฎิบัติหน้่าที่แล้ว โดยประธาน กสทช. ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ระบุ ทุกคนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ จะทุ่มเททำงานเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อบริหารคลื่นความถี่ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ

สำหรับภารกิจเร่งด่วน คือ เรื่องการควบรวมกิจการระหว่าง บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ซึ่งได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว ทั้งจากสื่อ และเอกสารประกอบต่างๆ การบ้านมีเยอะ จึงต้องมาฟังเจ้าของพื้นที่ก่อน ลำพังศึกษาด้วยตัวเอง อาจได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยจะนัดประชุมบอร์ด กสทช. นัดแรกเร็วๆนี้

นอกจาก เรื่องการควบรวมกิจการดังกล่าวแล้ว ยังมีเรื่องเร่งด่วนอื่นๆที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณา เช่น การประมูลคลื่นดาวเทียม แผนการประมูลคลื่น 3500 MHz ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับ 6จี และคลื่นในย่านดังกล่าวยังสอดคล้องกับการทำอินเทอร์เน็ตดาวเทียมในระยะวงโคจรต่ำด้วย

สำหรับ กสทช. ชุดนี้ นับเป็น กสทช. ชุดที่ 2 ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ซึ่งคาดว่าการประชุมนัดแรกจะมีขึ้นในวันที่ 27 เมษายนนี้

คุณกำลังดู: บอร์ดใหม่ กสทช. นัด 27 เม.ย. ถก ‘ทรู-ดีแทค’

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000279

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด